Skip to main content

Development of new bio-lubricants and coatings using standoils from linseed, castor and tung oils (STANLUB)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowoczesny ekonomiczny lubrykant na bazie oleju roślinnego

Finansowani ze środków unijnych badacze opracowali nowoczesny biolubrykant oraz proces jego produkcji, co pozwoli na równoczesną poprawę kondycji sektora handlowego, wzmocni rozwój wsi i będzie miało pozytywny wpływ na zdrowie publiczne.

Zmiana klimatu i środowisko

Pokrycie ruchomych części urządzeń powłoką lubrykantu pozwala na zmniejszenie ciepła, tarcia i zużycia materiału. Obecnie niemal 90% lubrykantów jest produkowanych przez przemysł petrochemiczny, co powoduje uszczuplenie naturalnych zasobów i stanowi poważne obciążenie dla środowiska. Biolubrykanty stanowią część nowo wschodzącego rynku, w ramach którego największą aktywność wykazują małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Jednak aby podwyższyć konkurencyjność, należy zwiększyć wydajność biolubrykantów, przy jednoczesnym opracowaniu bardziej ekonomicznych procesów produkcji. Finansowany ze środków UE projekt "Rozwój nowych biolubrykantów z wykorzystaniem zagęszczonych olejów: lnianego, rycynowego i tungowego" (Stanlub) został opracowany z myślą o realizacji tych założeń. Badacze stworzyli mieszankę trzech różnych olejów roślinnych, która może służyć jako surowiec zastępujący ropę. Następnie naukowcy opracowali odpowiednie procesy produkcyjne, dzięki którym udało się zmniejszyć liczbę wymaganych etapów produkcyjnych, a tym samym zmniejszyć koszt produkcji. Biolubrykanty stworzone w ramach projektu zostały przetestowane w terenie, osiągając bardzo dobre wyniki przy zastosowaniu w urządzeniach do obróbki metalu, na rozjazdach kolejowych i w piłach łańcuchowych. Komercjalizacja tych biolubrykatów powinna znacząco zwiększyć konkurencyjność europejskich MŚP działających w obrębie sektora biolubrykantów. Co więcej, rozwój tego sektora poprawi sytuację regionów wiejskich, zapewni bezpieczeństwo pracy i obniży zanieczyszczenie węglowodorami.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania