Skip to main content

Novel exhaust catalyst converter for mobile non-road machinery

Article Category

Article available in the folowing languages:

Tańsze i czystsze silniki wysokoprężne

Finansowanie ze środków UE naukowcy wnieśli znaczący wkład w dziedzinę katalizatorów za pośrednictwem nowych materiałów i procesów, które obiecują wzrost użycia silników wysokoprężnych przy jednoczesnej ochronie środowiska.

Zmiana klimatu i środowisko

Silnik wysokoprężne przekształcały swój wizerunek w ciągu ostatniego dziesięciolecia za sprawą równomierniej pracujących i cichszych silników. Wraz z właściwą im większą wydajnością, niezawodnością i trwałość w porównaniu do innych silników spalinowych (ICE) sprawiło to, że silniki wysokoprężne stają się coraz bardziej atrakcyjne. Silniki wysokoprężne mają jednak wadę, a mianowicie wysoki poziom emisji NOx (gazy z rodziny tlenków azotu) oraz cząstek stałych (sadzy). Przy coraz bardziej rygorystycznych przepisach dotyczących emisji zanieczyszczeń, drogie systemy oczyszczania spalin wymagane do zapewnienia zgodności z przepisami środowiskowymi stały się problemem. Katalizatory przekształcają szkodliwe zanieczyszczenia w spalinach na mniej toksyczne substancje poprzez katalityczne reakcje chemiczne. Konwencjonalne katalizatory oparte są na drogich metalach szlachetnych, takich jak platyna, które po kontakcie natychmiast przekształcają substancje niebezpieczne na inne. Często są one technicznie lub ekonomicznie niedozwolone do stosowania w pojazdach pozadrogowych z silnikiem wysokoprężnym. Europejscy naukowcy wspierani finansowo w ramach projektu "Nowy katalizator spalin dla mobilnych maszyn pozadrogowych" (Exocat) starali się opracować nowy katalizator dla maszyn z silnikiem wysokoprężnym nieporuszających się po drogach, wykorzystując metale nieszlachetne i innowacyjną technologię powlekania natryskowego. Badacze projektu Exocat wyprodukowali trzy nowe katalizatory proszkowe nieoparte o metale szlachetne, o znacząco lepszych właściwościach katalitycznymi niż inne katalizatory. Partnerzy projektu następnie opracowali nową technologię natryskiwania plazmowego i zastosowali ją do produkcji powłok katalitycznych za pomocą proszków. Co więcej, opracowali oni ważne technologie falowania, walcowania i mocowania element katalitycznego w bloku katalitycznym. Testy na 5 najbardziej obiecujących blokach katalitycznych wykazały do 90% konwersji NOx w zastosowaniach pozadrogowych, takich jak lokomotywy i pociągi z silnikiem diesla. Oprócz dostarczenia nowych katalitycznych elementów do redukcji emisji NOx w pozadrogowych zastosowaniach silników wysokoprężnych, badacze projektu Exocat opracowali kilka technologii przemysłowych do produkcji prekursorów proszku, miękkiego natryskiwania plazmowego i mechanicznej obróbki katalitycznych elementów, które możne przenieść do innych sektorów. Projekt Exocat wniósł znaczący wkład w dziedzinie katalizatorów zarówno w zakresie materiałów, jak i procesów o dużym znaczeniu dla biznesu i środowiska.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania