Skip to main content

Balkan Vegetables Research Centre for transfer of European knowledge, research and practice

Article Category

Article available in the folowing languages:

Bałkański ogród warzywny

Wsparcie UE dla silnego centrum badawczego nauki o warzywach pomoże w przesunięciu Bułgarii i regionu Bałkanów do awangardy rolnictwa. Przyniesie to wiele korzyści przemysłowi warzywnemu kraju i jego możliwościom eksportowym.

Zmiana klimatu i środowisko

Bułgaria może poszczycić się długą tradycją produkcji wysokiej jakości owoców i warzyw, ale jej sektor rolny jest zagrożony w związku z przejściem do gospodarki wolnorynkowej i rygorystycznym ustawodawstwem UE. Skuteczne rozwiązania stanowiące odpowiedź na te wyzwania mogą leżeć w bułgarskim Instytucie Badań nad Uprawami Maritsa (Maritsa VCRI), dysponującym wymaganą wiedzą ekspercką i bazą do modernizacji krajowego rolnictwa. Mając to na uwadze UE rozpoczęła finansowanie projektu EU-Balkanvegetables ("Balkan vegetables research centre for transfer of European knowledge, research and practice"), wzmacniając pozycję Maritsa VCRI jako regionalnego lidera w zakresie instytucji badawczych zajmujących się nauką o warzywach. Zespół projektu zatrudnił nowych naukowców z kluczowych europejskich centrów badawczych w celu uzyskania przełomowej wiedzy w tematach, takich jak genetyka roślin, analiza zagrożenia chorobami, nawożenie roślin i produkcja organiczna. Wysłał również młodych badaczy Instytutu za granicę, w celu wymiany wiedzy z nowymi instytucjami partnerskimi z Belgii, Danii, Francji, Włoch, Holandii, Hiszpanii, Szwajcarii oraz Turcji. Wykłady i kursy szkoleniowe obejmowały kluczowe tematy, takie jak hodowla molekularna, genetyka molekularna, odporność na choroby, kompostowanie, stosowanie nawozów biologicznych, odporność na wirusy i interakcje między mikroorganizmami. Co ważne, zespół projektu wspomógł radykalną modernizację laboratoriów i możliwości technicznych instytutu, w tym rozwój banku genów w celu rozwoju i zachowania zasobów genetycznych. Nowe wyposażenie może być stosowane do wykonywania zaawansowanych analiz molekularnych, biochemicznych oraz fizjologicznych, wzmacniając rolę biura transferu technologii instytutu. Zwiększając prymat centrum, zespół projektu wspomógł również nawiązanie i utwierdzenie dynamicznych partnerstw z innymi zainteresowanymi stronami z Europy, mając na celu znaczne rozwinięcie nauki o roślinach. Przedsięwzięcie to wspomogło zwiększenie poziomu i jakości badań w Maritsa VCRI, przyczyniając się do rozwoju współpracy regionalnej z Albanią, BJRM, Grecją i Serbią. W ramach projektu ustanowiono wiele partnerstw, takich jak ważna współpraca z holenderskim partnerem zajmującym się analizą gleby i roślin. Na innym froncie, jako przykład bieżącego sukcesu, instytut opracował nową odmianę pomidorów i wyprodukował sok pomidorowy bardzo bogaty w przeciwutleniacze. Wszystkie te osiągnięcia nie tylko przyniosą korzyści rolnikom i udziałowcom z sektora rolnego, ale również dostarczą konsumentom produkty wysokiej jakości. Zwiastuje to pojawienie się nowych możliwości dla bułgarskiego rolnictwa i narodziny wartościowych nowych placówek dla zainteresowanych stron z regionu. Producenci roślin będą mogli wreszcie nawiązać rywalizację z wiodącymi wytwórcami z innych stron i zaobserwować rozkwit swoich plonów w konkurencyjnym środowisku.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania