Skip to main content

CENTRE FOR GLOBAL AND REGIONAL ETHNOGRAPHIES AT AARHUS UNIVERSITY

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ustanowienie bazy dla potrzeb badań etnograficznych

Celem finansowanego przez UE projektu było stworzenie centrum badawczego przy duńskim Uniwersytecie w Aarhus dla doktorantów i naukowców ze stopniem doktorskim. Centrum poświęcono badaniom etnograficznym nad migracją i mobilnością w regionie Azji i Pacyfiku, w Europie i Ameryce Północnej.

Technologie przemysłowe

Założeniem projektu GLOREA ("Centre for global and regional ethnographies at Aarhus University") jest stworzenie ośrodka badawczego jako głównego elementu wstępnego pięcioletniej profesury. Aby umożliwić realizację badań z zakresu etnografii globalnej i regionalnej migracji oraz mobilności, profesura obejmuje dwa szerokie obszary. Pierwszy z nich dotyczy nowych form migracji i mobilności w Europie, europejskich granic o zarządzania migracją poprzez regionalną perspektywę porównawczą. Drugi skupia się na mobilności międzynarodowej i przedsiębiorczości w kreatywnych branżach i kreatywnych miastach, i tym razem w regionalnych kontekstach porównawczych, choć ze szczególnym uwzględnieniem wschodniej Azji. Doktoranci i naukowcy ze stopniem doktorskim, zrekrutowani międzynarodowo, mogą liczyć na wsparcie i szkolenie przy użyciu metod ilościowych i jakościowych, a także na warsztaty specjalistyczne dla etnografów. Celem dodatkowym jest stworzenie warunków sprzyjających powrotowi szanowanych naukowców europejskich ze Stanów Zjednoczonych. Integrację w Europie udało się osiągnąć z dużym powodzeniem poprzez zapewnienie pozycji profesorskiej na wydziale nauk społecznych przy prestiżowym francuskim instytucie. Międzynarodowy grant reintegracyjny Marie Curie (IRG) wyraźnie przyczynił się do utrzymania szanowanych naukowców w Europie i wspierania fazy integracyjnej na rzecz dwóch różnych gospodarzy. Dzięki szerokiemu zakresowi badań międzynarodowych, działań informacyjnych i finansowych, jak rekrutacyjnych, GLOREA jest niewielkim, jednak dynamicznie rozwijającym się centrum. Od momentu rozpoczęcia projektu, ośrodek uzyskał dofinansowanie w ramach siódmego programu ramowego UE (7PR) i inicjatywy EUCROSS ("The Europeanisation of Everyday Life: Cross-Border Practices and Transnational Identities among EU and Third-Country Citizens"). Ośrodek również skutecznie wspierał próby uzyskania dwuletniego dofinansowania od duńskiej rady ds. nauk humanistycznych (FKK). Praca w dwóch obszarach zainteresowania ośrodka stanowi fundamentalną bazę do eksplorowania wymiaru ludzkiego globalizacji i regionalizacji. Trwające osiągnięcia inspirowane utworzeniem projektu GLOREA mogą się znacząco przyczynić do rozwoju badań etnograficznych. Transfer wiedzy do obu organizacji goszczących, duńskiego Uniwersytetu w Aarhus i instytutu Sciences Po we Francji, trwa z powodzeniem. Transfer między organizacjami wciąż trwa, pomimo zakończenia procesu finansowania ze środków programu IRG, za pośrednictwem sieci i decyzji personalnych obejmujących współpracę i opiekę nad przewodem doktorskim ze strony konsorcjum GLOREA.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania