Skip to main content

Nano Health-Environment Commented Database

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowa baza danych dotycząca nanotoksyczności

Nanotechologia przyniosła postępy w wielu różnych obszarach, w tym medycynie i opiece zdrowotnej, technologii informacyjnej, energetyce, produktach gospodarstwa domowego i produktach konsumenckich. Zespół finansowanego przez UE projektu opracował sieciowy system informacyjny, dostarczający informacji o wpływie nanocząstek na zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko.

Technologie przemysłowe

Nanocząstki to bardzo małe cząsteczki, o rozmiarach rzędu milionowych części milimetra. Zachowują się one inaczej niż ich duże odpowiedniki. W związku z małymi rozmiarami mogą przenikać do płuc i je uszkadzać, a także przedostawać się do narządów, takich jak serce i mózg. Zwiększenie potencjalnych zagrożeń dla zdrowia spowodowało narodziny nowej dyscypliny, nanotoksyczności, zajmującej się badaniami toksyczności powodowanej przez nanomateriały. Prace podjęte przez zespół projektu NHECD ("Nano health-environment commented database") osiągnęły kulminację w postaci w pełni ogólnodostępnej bazy danych , obejmującej mechanizm aktualizacji repozytorium wiedzy. Głównym czynnikiem uwzględnianym w projekcie NHECD było pochodzenie użytkowników z różnych grup, obejmujących prasę, instytucje badawcze oraz agencje rządowe. Baza danych NHECD nie tylko obejmuje nieuporządkowane dane, takie jak artykuły naukowe, ale również umożliwia automatyczną aktualizację. Baza danych może zatem zawierać dynamicznie rozwijający się zbiór opublikowanych danych dotyczących skutków narażenia na działanie nanocząstek dla środowiska i zdrowia. Specjalnie zaprojektowane algorytmy z systemu NHECD umożliwiają spójne uporządkowanie i wyodrębnienie z metadanych informacji, takich jak nazwisko autora i odpowiednie teksty. Odpowiednie teksty są w ten sposób wyodrębniane z mających związek z danym tematem artykułów naukowych. W celu wsparcia obszernej kategoryzacji artykułów i procesu wyodrębniania informacji badacze pracujący w projekcie NHECD opracowali w obrębie taksonomii szeroki zbiór domen. Do tej pory zgromadzono około 10 000 artykułów o wolnym dostępie, wszystkie w języku angielskim. System indeksowania i ocen artykułów oznacza, że można go użyć w celu wyszukiwania i pobierania z zastosowaniem złożonych zapytań i wyszukiwania pełnotekstowego. Dostępne są typy wyszukiwania podstawowego, zaawansowanego, inteligentnego oraz taksonomicznego. Dzięki crwalerowi, automatycznie pobierającemu wszystkie właściwe odniesienia, występuje niewiele bezużytecznego "szumu", a skuteczność procesu wynosi 80%. Potencjalny wpływ systemu NHECD jest duży. Baza danych zawiera białe księgi i może wspomagać społeczność pozanaukową w dziedzinie rozwoju prawodawstwa dotyczącego aspektów nanometeriałów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa. Częścią planu działań Komisji Europejskiej w dziedzinie nanotechnologii jest opracowanie ram przepisowych. Prace projektu NHECD stanowią obietnicę wsparcia odpowiedzialnego rozwoju i wykorzystania nanocząstek wraz z odpowiednimi środkami regulacji oraz prawodawstwem.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Podcast
Technologie przemysłowe

27 Września 2022