Skip to main content

Forging Identities: The Mobility of Culture in Bronze Age Europe

Article Category

Article available in the folowing languages:

Europa i jej tożsamość w epoce brązu

Europejscy naukowcy badali dynamikę wędrówek ludów i wpływów kulturowych w epoce brązu.

Technologie przemysłowe

W Europie epoki brązu, złotej erze między rokiem 3000 p.n.e. a 500 p.n.e. zachodziły nie do końca wyjaśnione wymiany, nieoczekiwane migracje, przepływy intrygujących dzieł sztuki i procesy prowadzące do wynalezienia niezwykłych narzędzi. W ramach projektu FORGING IDENTITIES (Forging identities: the mobility of culture in Bronze Age Europe), finansowanego ze środków UE, przyjrzano się przepływom międzykulturowym ludów epoki brązu oraz ich kulturowym powiązaniom z nowym metalem. Projekt, w ramach którego prowadzono badania w zakresie archeologii, metalurgii, biochemii, a także badania kości, skupiał się na tym, jak ruch kulturowy wpływał na życie społeczne w czasie tej epoki i jak powstała wspólna tożsamość. Celem projektu było także stworzenie sieci, która zwiększyłaby możliwości kariery dla młodych naukowców poprzez wykorzystanie interdyscyplinarnej strategii szkoleniowej, umacniając jednocześnie europejską tożsamość. W ramach projektu FORGING IDENTITIES zorganizowano letnie kursy na Węgrzech i w Rumunii, a także przeprowadzono kilka naukowych kursów szkoleniowych związanych z epoką brązu. Projekt pozwolił wyciągnąć wiele interesujących wniosków na temat ludów i kultur tamtej epoki. Przykładowo naukowcy ujawnili, że choć materiały, pomysły i ludzie najczęściej migrowali na niewielkie odległości, zdarzały się również migracje morzem i lądem na znacznie większe dystanse. Migracje te znacząco wpłynęły na lokalną kulturę, zasiewając ziarno zmian społecznych w nowych regionach kontynentu.

Słowa kluczowe

Europa, epoka brązu, FORGING IDENTITIES, archeologia, metalurgia, biochemia, badania kości

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania