Skip to main content

Joint assimilation of satellite aerosol, cloud, and precipitation observations in numerical models to support climate and hydrologic applications

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ulepszone prognozy pogody

W ramach projektu naukowego UE, którego celem było opracowanie ulepszonego modelu do prognozowania pogody, badano chmury.

Zmiana klimatu i środowisko

Interakcja pomiędzy chmurami, aerozolami a promieniowaniem słonecznym w postaci ciepła i światła stanowi istotne źródło niepewności w przewidywaniu pogody i warunków klimatycznych. Na chmury wpływ mogą mieć liczne czynniki, obejmujące aerozole, czyli niewielkie cząstki stałe lub ciekłe krople, zawiszone w atmosferze. Dzięki technologii satelitarnej możliwe jest ciągłe monitorowanie chmur z przestrzeni kosmicznej. Naukowcy uczestniczący w projekcie Joint-assimilation wykorzystali istniejące dane satelitarne na temat aerozolów, chmur oraz opadów, aby lepiej zrozumieć procesy rządzące chmurami. Uzyskane w ten sposób informacje zastosowano do najnowocześniejszego modelu badania pogody oraz prognozowania ('weather research and forecasting' - WRF). Model ten pozwolił na dokonanie lepszej analizy interakcji pomiędzy chmurami a procesami na dużą skalę, a także ulepszył metody badania struktur i własności chmur. Przy pomocy powyższej analizy zbadano również wpływ aerozoli na klimat i pogodę. Wprowadzenie do modelu danych mikrofalowych dotyczących jasności pozwoliło zwiększyć dokładność prognoż opadów o wartość do dwóch godzin, jednak miało jedynie niewielki wpływ na prognozy długoterminowe. Wynika to z faktu, że zmienne takie jak wiatr, względna wilgotność oraz temperatura nie mogą być badane przy pomocy wyłącznie satelitarnych obserwacji mikrofalowych. Pomimo to, naukowcy odkryli, że lepsze zrozumienie procesów zachodzących w chmurach może mieć znaczący wpływ na prognozowanie opadów. W związku z powyższym opracowano prostszą procedurę określania warunków aerozoli, możliwie najbardziej spójną z obserwowanymi danymi na temat promieniowania podczerwonego. Modele opracowane w ramach projektu Joint-assimilation mogą być wykorzystywane do tworzenia bardziej dokładnych prognoz burz i wynikających z nich nagłych powodzi, polepszając tym samym jakość życia obywateli UE.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania