Skip to main content

Implementation of Virtual Testing in Safety Regulations

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wirtualne testy bezpieczeństwa wspomagają przemysł motoryzacyjny

Zaawansowane technologicznie testy mające na celu poprawę bezpieczeństwa pojazdów pomogą europejskiemu przemysłowi motoryzacyjnemu w poprawie swojej konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju.

Technologie przemysłowe

Bezpieczeństwo w transporcie drogowym zawsze stanowiło kluczowe zagadnienie zarówno dla europejskich producentów samochodów, jak i decydentów. Jednak drogie i pracochłonne metody testowania ograniczają czas potrzebny na promocję nowych technologii motoryzacyjnych oraz ich konkurencyjność, zmuszając UE do rozważenia bardziej niezawodnych i skutecznych sposobów zapewnienia rozwoju w tej branży. W tym kontekście finansowany ze środków UE projekt IMVITER ("Implementation of virtual testing in safety regulations") wzmocnił koncepcję wirtualnych testów w odniesieniu do regulacji dotyczących bezpieczeństwa. Łącząc potencjał 15 partnerów z Niemiec, Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoch i Węgier, z których wszyscy związani są z procesami homologacji typu pojazdu, projekt badał sposoby zastąpienia lub wsparcia istniejących metod testowania. Aby wdrożyć wirtualne testy projekt IMVITER wybrał cztery akty prawne związane z ochroną pieszych, siłą pasów bezpieczeństwa i holowaniem pojazdów. W ramach projektu dokonano oceny przewidywalności modeli symulacyjnych w celu upewnienia się, że są one równie wiarygodne jak testy fizyczne. Co do zasady, prace projektowe poświęcone były sposobom umożliwiającym coraz częstsze zastąpienie obecnych testów pojazdów wirtualną oceną wydajności opartą na inżynierii wspomaganej komputerowo (CAD). Szczegółowo rzecz ujmując, badano sposoby, w jakie testy wirtualne mogą pomóc w ocenie liniowych odkształceń powstałych w wyniku działania obciążeń statycznych oraz nieliniowych odkształceń powstałych w wyniku działania obciążeń dynamicznych, ograniczając koszty i zwiększając konkurencyjność. W ramach projektu IMVITER ustalono, że podczas gdy potencjalna symulacja nie może na tym etapie zastąpić wszystkich testów fizycznych, to testy wirtualne zapewniają wyraźne korzyści w przypadkach, gdy wymagane jest wielokrotne testowanie. Technologia ta okazała się szczególnie przydatna w kosztownych testach i otworzyła drzwi do wykorzystania większej ilości metod i rozwiązań opartych na testach wirtualnych. Z postępami w tej dziedzinie można zapoznać się na stronie internetowej projektu. Podsumowując, wyniki projektu pomogły w zdefiniowaniu procedur potrzebnych do przeprowadzania wirtualnych testów, włącznie z walidacją urządzeń wykorzystywanych do przeprowadzania tych testów. Pomogły one również w przeprowadzeniu analizy wykonalności i potencjału tych procedur oraz zbliżyły branżę do oceny nowych, zaawansowanych systemów bezpieczeństwa dzięki wsparciu ze strony wirtualnych testów. Rozwiązanie to pozwoli w końcu scementować pionierskie podejście i wiodącą pozycję Europy w przemyśle motoryzacyjnym, co sprawi, że będzie on bardziej konkurencyjny niż kiedykolwiek wcześniej.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania