Skip to main content

ROBOTics for Development Of Cognition

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ludzka strona robotów

Wielonarodowa sieć szkoleń doktoranckich w dziedzinie robotyki rozwojowej pomogła kilku stażystom podoktorskim i doktorantom w poczynieniu imponujących postępów w tej dziedzinie.

Technologie przemysłowe

W ciągu następnych dziesięcioleci humanoidalne roboty mogłyby posłużyć do wspomagania ludzi na rozmaite sposoby, począwszy od pomagania osobom starszym w domu, poprzez wyprowadzanie psów, a skończywszy na ratowaniu życia w sytuacjach zagrożenia. Chociaż robotyka kognitywna z wykorzystaniem platform humanoidalnych jest jeszcze we wczesnym stadium rozwoju, nowa uczelnia ma nadzieję wznieść tę dyscyplinę na nowy poziom. W ramach finansowanego ze środków UE projektu ROBOT-DOC (Robotics for development of cognition) nadzorowano utworzenie RobotDoc Collegium, uważanego za czołowy europejski instytut szkolenia doktorantów w tej dziedzinie. Badacze skoncentrowali się na robotyce rozwojowej, aby projektować roboty przez obserwowanie dzieci. Projekt przygotował grunt pod zaawansowane szkolenia podyplomowe i badania w tej dziedzinie. W inicjatywie uwzględniono również wysoce interdyscyplinarny charakter robotyki rozwojowej, łączący takie obszary jak robotyka kognitywna, informatyka, kognitywistyka, psychologia rozwojowa i neuronauka. Wiązało się to z ustanowieniem ośrodków szkoleniowych wewnątrz Collegium, zapewniających szkolenia w określonych obszarach badań. Podsumowując, w trakcie projektu zatrudniono 13 stypendystów i 5 badaczy do udziału w programie szkoleniowym i różnych etapach szkolenia na przestrzeni 4 lat. Stypendyści i badacze uczestniczyli w specjalistycznych warsztatach i sesjach szkół letnich dla realizacji swych celów, wliczając bezpośrednie zaangażowanie w organizację dwóch konferencji. W tym czasie interdyscyplinarny zespół opiekunów naukowych wspierał stypendystów, którzy korzystali również z indywidualnych sesji doradztwa. Ponadto w ramach projektu ustanowiono grupę RobotDoc Associate Fellows, obejmującą ponad 30 zewnętrznych badaczy i stypendystów z UE i innych krajów, co znacząco przyczyniło się do realizacji celów projektu. Stypendyści publikowali wyniki swoich badań w wielu czasopismach naukowych, a ponadto uczestniczyli w licznych międzynarodowych konferencjach, dostarczając interesujących i ekscytujących informacji na temat robotyki humanoidalnej. Kilku stypendystów zdobyło również nagrody za swoje publikacji i przedstawiło swoje wyniki na łamach krajowych i międzynarodowych gazet, w stacjach radiowych i w Internecie (np. w New Scientist). RobotDoc Collegium, jako wielonarodowa sieć szkoleń doktoranckich udowodniła, iż stanowi wartościową i udaną inicjatywę na rzecz propagowania rozwojowej robotyki kognitywnej i tworzenia solidnych podstaw pod szkolenia rosnącej społeczności badaczy i inżynierów w tej dziedzinie. Obejmuje ona finansowanie dwóch nowych sieci doktoranckich w ramach programu "Maria Skłodowska-Curie", tj. SECURE ETN, zajmującej się bezpiecznymi interakcjami między robotami humanoidalnymi a człowiekiem oraz sieci APRIL European Industrial Doctorate na rzecz intensywnych, interdyscyplinarnych szkoleń w partnerstwie z Aldebaran Robotics (producentem robotów NAO i Pepper).

Słowa kluczowe

Robotyka rozwojowa, humanoidalne roboty, robotyka kognitywna, kognitywistyka, psychologia rozwojowa

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania