Skip to main content

Maritime Assisted Volumetric Navigation System

Article Category

Article available in the folowing languages:

"Strefy bezpieczeństwa" na zatłoczonych drogach wodnych

Wymiary i tonaż statków poruszających się po światowych drogach wodnych nieustannie rosną, a infrastruktura morska nie radzi sobie z nasilającym się ruchem. Uczestnicy europejskiego projektu opracowali system nawigacyjny, który skutecznie rozwiązuje problem dużego ruchu, tworząc "strefę bezpieczeństwa" wokół każdego statku.

Gospodarka cyfrowa

Statki pływające po światowych wodach są coraz większe. Rejsowe statki pasażerskie mierzą nawet 340 metrów i ważą blisko ćwierć miliona ton, a tankowce mogę mieć długość 470 metrów i masę przeszło pół miliona ton. Tak duże jednostki muszą być bezpiecznie obsługiwane przez infrastrukturę, które nie została zaprojektowana pod tym kątem. Przy wsparciu środków unijnych, uczestnicy projektu ARIADNA ("Maritime-assisted volumetric navigation system") wykorzystali nowoczesną technologię, aby zoptymalizować zarządzanie infrastrukturą morską. System ARIADNA jest zbudowany w taki sposób, aby bezpiecznie radzić sobie z bardziej intensywnym ruchem większych statków na zatłoczonych wodach morskich i śródlądowych. Rozwiązanie śledzi w czasie rzeczywistym natężenie ruchu i monitoruje infrastrukturę, powierzchnie, prądy, wiatr, fale i zjawisko osiadania rufy. Ponadto wolumetryczny system nawigacyjny ARIADNA ustanawia wokół każdego statku strefę bezpieczeństwa, która zapewnia bezpieczne przejście statków o dowolnym rozmiarze i optymalizuje jednocześnie wykorzystanie infrastruktury. Na system ARIADNA składają się dwa typy urządzeń: terminal użytkownika zamontowany na każdym statku oraz lokalny system sterowania, obsługiwany z brzegu w celu kierowania ruchem jednostek. Gdy na rynek trafią produkty oparte na rozwiązaniach ARIADNA, pomogą zmniejszyć liczbę kolizji i wypadków, ograniczając rolę błędów ludzkich na coraz bardziej zatłoczonych drogach morskich.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania