Skip to main content

Advanced Lasers for Photovoltaic INdustrial processing Enhancement

Article Category

Article available in the folowing languages:

Piorunująca prędkość połączeń solarnych

Naukowcy finansowani przez UE opracowują lasery do wytrawiania wzajemnych połączeń między ogniwami fotowoltaicznymi (PV), które zwykle produkowane są mechanicznie. Znaczny spadek kosztów i czasu może mieć znaczący wpływ na urynkowienie.

Energia

Branża fotowoltaiczna gotowa jest do penetracji rynku na dużą skalę, pod warunkiem że uda jej się zmierzyć z wyzwaniami dotyczącymi efektywności i kosztów. Pomijając kwestię innowacji materiałowych, zmiany sposobu przetwarzania lub produkcji mogą potencjalnie generować znaczną obniżkę kosztów. Rytowanie, proces, w którym panele słoneczne są wytrawiane do formy mikrokanalików, które elektrycznie łączą ogniwa w sieć, generując dużą moc wyjściową, tradycyjnie odbywa się metodą mechaniczną. Rytowanie laserowe może wywrzeć duży wpływ na czas i koszty wytwarzania przy zachowaniu wydajności produktu. Naukowcy zainicjowali finansowany przez UE projekt ALPINE ("Advanced lasers for photovoltaic industrial processing enhancement"), aby opracować nowy laser o wysokiej jasności i wyjątkowej jakości strumienia stworzony w oparciu i kryształy fotoniczne. Co więcej, zostanie on zaprojektowany z myślą o rytowaniu cienkowarstwowych elastycznych ogniw fotowoltaicznych, nie zaś standardowych ogniw opartych na krystalicznych płytkach krzemowych (Si). Przeprowadzono wiele działań zarówno nad opracowaniem urządzeń PV, jak i rytowaniem laserowym. W poprzedniej fazie projektu uruchomiono dwie dodatkowe lokalizacje umożliwiające rytowanie, co znacznie zintensyfikowało gromadzenie danych i wymianę informacji w zakresie konfiguracji przetwarzania. Naukowcy z dużym powodzeniem przetestowali rytowanie laserowe na szklanych substratach. Rytowanie na elastycznych podłożach okazało się wymagającym zadaniem, jednak wciąż trwają prace w tym zakresie, a sam proces cieszy się nieustannym zainteresowaniem świata nauki i przemysłu. Projekt ALPINE łączy europejskie talenty w dziedzinie fotoniki i zastosowań laserowych z rozwijającą się dziedziną technologii fotowoltaicznych, prowadząc do obustronnego sukcesu. Skuteczne rytowanie na szkle to wielki przełom, które – zgodnie z oczekiwaniami – ma obniżyć koszty i skrócić czas oczekiwania, a jednocześnie zwiększyć wydajność. Dalsze postępy w zakresie rytowania na elastycznych ogniwach cienkowarstwowych stanowią obietnicę wzrostu dla producentów wytwarzających zarówno ogniwa PV, jak i technologie laserowe.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania