Skip to main content

GNSS Reconfigurable Antenna Based Enhanced Localization

Article Category

Article available in the folowing languages:

Bardziej niezawodna nawigacja satelitarna

Badacze opracowali prototyp odbiornika nawigacji satelitarnej wykorzystującego techniki kształtowania wiązki. Zastosowane metody zwiększania niezawodności były dotychczas stosowane tylko w sprzęcie wojskowym, lecz teraz umożliwią tworzenie nowych zastosowań komercyjnych.

Gospodarka cyfrowa

Istniejące odbiorniki globalnego systemu satelitów nawigacyjnych (GNSS) umożliwiają nawigację z dokładnością do kilku metrów, ale tylko w optymalnych warunkach — na zewnątrz i przy dobrej pogodzie. Złe warunki pogodowe, szum, zakłócenia radiowe i wysokie budynki mogą jednak pogarszać jakość sygnału, szczególnie w środowisku miejskim i w pomieszczeniach. Społeczność użytkowników usług opartych na nawigacji GNSS staje się coraz większa i bardziej zróżnicowana, a usługi zależne od lokalizacji są używane w coraz to nowych sektorach. W ramach finansowanego ze środków UE projektu 'GNSS reconfigurable antenna based enhanced localization' (GRABEL) opracowano zaawansowany odbiornik GNSS zapewniający szybsze, dokładniejsze I bardziej niezawodne określanie położenia, co pozwoli obsługiwać coraz bardziej wyrafinowane zastosowania. Aby poprawić odbiór sygnału, opracowany system łączy konfigurowalny szyk antenowy z kształtowaniem wiązki — techniką używaną w wojskowych odbiornikach GNSS do blokowania prób zagłuszania sygnału. Zespół badaczy pomyślnie wykonał I przetestował prototyp z kilkoma szykami antenowymi (trójkątnym, kwadratowym I sześciokątnym), stosując dodatkowo algorytmy kształtowania wiązki pasma podstawowego. Główną zaletą takiej konstrukcji jest znacznie lepsze filtrowanie przestrzenne, a tym samym redukcja wpływu innych sygnałów I zakłóceń. Te innowacyjne techniki umożliwiają znaczne zwiększenie wydajności odbiorników I przybliżanie się do teoretycznych jej granic. Dostosowanie opracowanej technologii do potrzeb masowej elektroniki użytkowej wymaga dalszych prac ze względu na duże rozmiary I wysoki koszt stworzonego sprzętu. Projekt GRABEL otworzył jednak drogę do tworzenia nowej generacji wydajnych usług opartych na lokalizacji, szczególnie usług przeznaczonych dla służb ratowniczych, na przykład pogotowia I straży pożarnej.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania