Skip to main content

Semiautomatic Methods for the Creation and Maintenance of Links between Scientific Resource Aggregations on the Web

Article Category

Article available in the folowing languages:

Inteligentne narzędzia sieciowe umożliwiają skuteczniejszą wymianę, wykorzystanie i udoskonalanie danych naukowych

W jaki sposób naukowcy mogą publikować swoje wyniki, aby miały największą siłę oddziaływania? Pewna unijna inicjatywa wprowadziła dziedzinę publikacji naukowych w XXI wiek dzięki opracowaniu innowacyjnych rozwiązań internetowych.

Gospodarka cyfrowa

Sieć WWW umożliwiła natychmiastowe udostępnianie i dużo szerszą dystrybucję wyników badań. Niestety obecny sposób publikacji w sieci nadal przypomina tradycyjny proces druku i może nie sprostać zadaniu dostarczenia informacji potrzebnych naukowej społeczności w łatwej do wykorzystania formie. W ramach projektu SCILINK (Semiautomatic methods for the creation and maintenance of links between scientific resource aggregations on the Web), finansowanego ze środków UE, analizowano, w jaki sposób uczeni publikują wyniki swoich badań. Prace koncentrowały się na stworzeniu strategii umożliwiających utrzymanie łączy synchronizujących zasoby internetowe w oparciu o aktualne standardy sieci Web. W efekcie powstał internetowy model synchronizacji zasobów o nazwie ResourceSync, wykorzystujący protokół Sitemaps i umożliwiający systemom zewnętrznym pozostawanie w synchronizacji przy zmianach zasobów na serwerze. W 2014 r. narzędzie ResourceSync zostało zatwierdzone jako standard przez National Information Standards Organization. Aktualnie model synchronizacyjny wdrażany jest w arXiv, wysoce zautomatyzowanym, otwartym serwerze archiwizacyjnym i dystrybucyjnym, zawierającym ponad milion artykułów naukowych i prowadzonym przez Bibliotekę Cornell University w USA. Partnerzy projektu przeanalizowali nowe formy otwartych, cyfrowych adnotacji w komunikacji naukowej. W ten sposób przygotowano specyfikację "Wide Web Consortium Open Annotation" oraz Maphub, otwartą aplikację sieci Web, umożliwiającą adnotację i oznaczanie geograficzne cyfrowych map historycznych o wysokiej rozdzielczości Zbadano również i przetestowano nową metodę oznaczania, tzw. znakowanie semantyczne. Zespół SCILINK wniósł także wkład w projekt EUROPEANA, cyfrowe archiwum open-source europejskiej kultury. Opracowano pilotażowy system, dzięki któremu zbadano strategię łączenia otwartych metadanych z 2,4 miliona tekstów, obrazów i materiałów audio-wizualnych w archiwum. Wszystkie metadane są dostępne w ramach licencji Creative Commons. Projekt SCILINK umożliwił korzystanie i prezentację danych badawczych w zupełnie nowy sposób. Europejczycy będą mogli korzystać z nowych udogodnień w zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy.

Słowa kluczowe

Dane badawcze, SCILINK, zbiory zasobów naukowych, ResourceSync, Maphub

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania