Skip to main content

Durable disease resistance in wheat: similar molecular defense mechanisms against adapted and non-adapted pathogens?

Article Category

Article available in the folowing languages:

Geny odporności przeciwgrzybiczej u pszenicy

Naukowcom udało się lepiej zrozumieć, jak ważny jest gen odporności przeciwgrzybiczej w funkcjach pszenicy.

Zmiana klimatu i środowisko

Choroby grzybicze to jeden z najpoważniejszych problemów, z jakimi zmagają się producenci zbóż na świecie, a dotyczą one przede wszystkim pszenicy. Gen Lr34 nadaje długotrwałą odporność względem wielu powszechnych chorób grzybiczych, jednak jego dokładna funkcja nie jest w pełni znana. W finansowanym przez UE projekcie DURES zbadano funkcję i ewolucję tego genu, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób wpływa on na odporność przeciwgrzybiczą. Badacze ustalili, że Lr34 koduje białko transportowe. Te nieznana substancja eksportowana przez Lr34 prawdopodobnie wpływa na rozwój chorób. Najważniejszym odkryciem było to, że gen Lr34 rozwinął się w pszenicy zaledwie 8000 lat temu, prawdopodobnie na polach pierwszych rolników. Co ciekawe, wprowadzenie genu Lr34 do komórek jęczmienia zapewniło odporność na typowe dla jęczmienia choroby grzybicze. Badania przeprowadzone w projekcie DURES zdecydowanie poszerzyły bazę wiedzy na temat chorób zbóż uprawnych. Co być może najistotniejsze, gen Lr34 zidentyfikowano jako potężne potencjalne narzędzie biotechnologiczne do walki z chorobami grzybiczymi zbóż.

Słowa kluczowe

Odporność przeciwgrzybicza, gen, pszenica, choroba grzybicza, produkcja zbóż, Lr34, ewolucja, białka, jęczmień, choroby zbóż, narzędzie biotechnologiczne, uprawa zbóż

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania