Skip to main content

Vector-borne Risks for Europe: Risk assessment and control of West Nile and Chikungunya virus (VECTORIE)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Europa w walce z chorobami przenoszonymi przez komary

W świetle podwyższonego ryzyka zachorowania na chorobę Zachodniego Nilu i gorączkę Czikungunia w Europie, naukowcy opracowali aktywne podejście umożliwiające przewidzenie tego przenoszonego przez komary zagrożenia i rozprawienie się z nim na poziomie UE.

Zdrowie

Wirus Zachodniego Nilu (WNV) i wirus Czikungunia (CHIKV) to choroby wirusowe przenoszone przez komary. Celem projektu VECTORIE (Vector-borne risks for Europe: risk assessment and control of West Nile and Chikungunya virus) było zbadanie procesu rozprzestrzeniania się WNV i CHIKV. W ramach tej inicjatywy wykorzystano wiedzę z zakresu wirusologii, entomologii i zaawansowanej wakcynologii, aby monitorować rozprzestrzenianie się choroby oraz diagnozowanie, zapobieganie rozwojowi i leczenie infekcji WNV i CHIKV. CHIKV przenoszony jest na ludzi przez ukąszenie zainfekowanych nim komarów. Ludzie są jedynymi znanymi gospodarzami dla tego wirusa. W przypadku WNV gospodarzami są zarówno ludzie, jak i ptaki, lecz tylko u ptaków wirus może wyprodukować wystarczającą ilość nowych jednostek wirusowych, aby przeniosły się one na inne komary. Te następnie przenoszą go na inne ptaki, konie i ludzi. Projekt VECTORIE podzielono na trzy zasadnicze części: biologia wektora, wirulencja i patogeneza oraz szczepionki. Biologia wektora dotyczy podatności ptaków i ssaków na badane choroby oraz skuteczności komarów w przenoszeniu ich. Dostarczy to istotnych informacji, które określą rodzaj systemu nadzoru w krajach Europy, dla wykrywania i przewidywania wystąpienia epidemii WNV i/lub CHIKV. Projekt powstał w odpowiedzi na potrzebę zrozumienia, w jaki sposób szczepy WNV bytujące w Europie różnią się pod względem zdolności do wywoływania chorób neuroinwazyjnych. Badania te wzmocnią zdolności Europy do monitorowania rozprzestrzeniania się tych infekcji, co doprowadzi do opracowania nowych narzędzi diagnostycznych i prognostycznych oraz nowych strategii leczenia. Trzeci aspekt projektu skupia się na szczepionkach, co jest odpowiedzią na potrzebę opracowania dla Europy nowych strategii szczepień w populacjach podwyższonego ryzyka. Naukowcy opracowali nowe prototypy monowalentnych szczepionek przeciwko WNV lub CHIKV oraz prototypy szczepionek biwalentnych przeciwko zarówno WNV jak i CHIKV. Konsorcjum projektu udoskonaliło prototypowe szczepionki, aby opracować bezpieczniejsze i bardziej skuteczne kombinacje szczepionek dostosowane do warunków europejskich. Projekt VECTORIE wniósł ogromny wkład w stworzenie zdolności prowadzenia zintegrowanych badań nad przenoszonymi drogą wektorową chorobami pojawiającymi się w Europie, a także zjednoczył ekspertów z różnych dziedzin. W ramach projektu zorganizowano także dla młodych naukowców szkolenia z zakresu pojawiania się chorób przenoszonych drogą wektorową, co miało na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego Europy w przyszłości.

Słowa kluczowe

Komar, Zachodni Nil, Czikungunia, wektor, patogenność, patogeneza, szczepionka, neuroinwazyjny, leczenie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania