Skip to main content

Support to Ninth European Conference on Turbomachinery – Fluid Dynamics and Thermodynamics, Istanbul, Turkey, 21-25 March 2011

Article Category

Article available in the folowing languages:

Otwarcie wystawy maszyn wirnikowych

Święcąca triumfy wystawa najnowszych odkryć z dziedziny maszyn wirnikowych umożliwiła nawiązanie nowych partnerstw oraz wprowadzenie wielu innowacji w różnych branżach, od lotnictwa po energetykę wiatrową.

Energia

Dzięki europejskiej konferencji na temat maszyn wirnikowych (European Turbomachinery Conference – ETC), uznawanej za najważniejsze wydarzenie w branży dynamiki płynów i termodynamiki w powiązaniu z konstrukcją i działaniem maszyn wirnikowych, udało się znacznie wesprzeć doskonałe rezultaty w tej dziedzinie. Po ośmiu wcześniejszych udanych konferencjach, dziewiąta odbyła się w marcu 2011 r. w Stambule, w Turcji, a jej celem było usprawnienie maszyn wirnikowych stosowanych w układach napędowych oraz w procesach przemian energetycznych. Uczestnicy finansowanego przez UE projektu EUROTURBO 9 ("Support to ninth European conference on turbomachinery") zajęli się wspomaganiem transferu wiedzy technologicznej z tej dziedziny na terenie całej Europy, poprzez zaprezentowanie na konferencji najnowszych dokonań i praktyk. Projekt ułatwił wzajemną wymianę doświadczeń pomiędzy uznanymi naukowcami oraz użytkownikami, stając się europejskim forum wymiany ważnej wiedzy oraz integracji pomysłów wśród narodów, zarówno tych z zachodniej, jak i wschodniej części Europy. Spośród 174 prac przesłanych do zatwierdzenia w celu ich przedstawienia na konferencji, zaakceptowano 134 prace, co stanowiło w stosunku do poprzedniej konferencji wzrost o 24%. Prace te były pełnym potencjału połączeniem dokonań autorów ze świata nauki, przemysłu oraz przedstawicieli centrów badawczych, przy czym 14 z nich wybrano w celu opublikowania ich w czasopismach naukowych. Sama konferencja zgromadziła 280 uczestników, w tym studentów i naukowców, z których wielu przyjechało z Niemiec i Włoch, ale również z Czech, Polski, Hiszpanii, Szwajcarii oraz Turcji. W prezentacjach wygłaszanych podczas konferencji podkreślano ważne dokonania związane z teorią, metodami projektowania, optymalizacją, a także niezawodnością i sprawnością maszyn wirnikowych. Wśród tematów wzbudzających największe zainteresowanie można wymienić konstrukcję łopat, postępy w dziedzinie rozwiązań trójwymiarowych (3D), przepływy niestabilne, propagację ciepła, aeroelastyczność, hałas, termodynamikę oraz przepływy dwufazowe. Te tematy zainteresowały szczególnie pracowników placówek badawczych, inżynierów zajmujących się projektowaniem oraz użytkowników maszyn wirnikowych, a także umożliwiły dalszą wymianę wiedzy oraz usprawniły wzajemną wymianę doświadczeń w zakresie wiodących technologii. Podsumowując, cel konferencji EUROTURBO 9 został zrealizowany i stała się ona siłą napędową transferu technologicznego w tej branży na terenie całej Europy, a także umożliwiła zaprezentowanie całej gamy najnowocześniejszych osiągnięć, najlepszych praktyk oraz innowacyjnych rozwiązań. Ta organizowana co drugi rok konferencja, której towarzyszą wysokiej jakości wykłady, cykle spotkań o tematyce technologicznej oraz nowe publikacje, stała się głównym wydarzeniem w tej branży. Dzięki zapewnieniu wydajniejszych samolotowych silników odrzutowych, turbin parowych używanych w kompresorach oraz turbin wiatrowych, ten nowy rozdział w branży maszyn wirnikowych przyniesie gospodarce, przemysłowi oraz obywatelom mnóstwo nowych, ekscytujących korzyści.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania