Skip to main content

Professional Receiver via Software Radio

Article Category

Article available in the folowing languages:

Jeden krok w kierunku nowoczesnych odbiorników globalnych systemów nawigacji satelitarnej

Globalne systemy nawigacji satelitarnej (GNSS) wkraczają w nową erę dzięki szeroko zakrojonej modernizacji i nowym koncepcjom. Celem pewnej unijnej inicjatywy było stworzenie nowego odbiornika programowalnego, który zastąpiłby konwencjonalny sprzęt i pozwolił na pełne wykorzystanie możliwości takich systemów.

Gospodarka cyfrowa

Przez wiele lat amerykański globalny system pozycjonowania (GPS) i jego rosyjski odpowiednik GLONASS były jedynymi działającymi systemami GNSS. Pole gry jednak zmienia się i aby dotrzymać tempa rozwijającym się sygnałom, częstotliwościom oraz konstelacjom satelitów, niezbędne są duże zmiany. Projekt PRECISIO (Professional receiver via software radio) położył podwaliny pod budowę programowalnego odbiornika i jego komponentów jako alternatywy dla konwencjonalnych rozwiązań sprzętowych. Prace rozpoczęto od określenia wymagań systemowych i użytkowych dla odbiornika GNSS opartego o radio programowalne, przeprowadzając inwentaryzację i analizę luk, a także studium wykonalności. W celu zoptymalizowania systemu partnerzy projektu scharakteryzowali wymagania dla prototypów, a następnie zaprojektowali, opracowali i przetestowali prototypy radiowego elementu czołowego, odbiornika programowalnego i anteny. W tym kontekście wykorzystano głównie symulacje oraz testy przeprowadzone w laboratorium, w kontrolowanych warunkach i w terenie. Zespół PRECISIO opracował czołowy element radiowy składający się z radiowej płytki analogowej oraz cyfrowej. Zaprojektowano odbiornik programowalny, który zastosowano w programowalnej przez użytkownika, opartej na matrycy architekturze bramki. Dla obu komponentów przygotowano szereg wniosków oraz zaleceń dotyczących przyszłego projektowania i wdrażania. Ponadto zbudowano wieloczęstotliwościową stożkową antenę spiralną oraz opracowano narzędzie do testowania odbiorników, które pomoże w wypróbowaniu przyszłych systemów. Powstał też szczegółowy biznesplan i plan komercyjnego wykorzystania odbiornika GNSS. Prezentacje na konferencjach w Europie i USA pomogły w wypromowaniu projektu oraz napotkanych podczas jego realizacji wyzwań, a także w poinformowaniu interesariuszy sektora GNSS o wynikach prac. Projekt PRECISIO potwierdził możliwość budowy odbiornika programowalnego do systemów GNSS. Wykorzystanie jego komponentów pozwoli na uzyskanie zwiększonej wydajności oraz konfigurowalności i elastyczności, które pozwolą spełnić surowe wymogi przyszłych profesjonalnych rynków i zastosowań.

Słowa kluczowe

Globalne systemy nawigacji satelitarnej, odbiornik programowalny, PRECISIO, radio programowalne, czołowy element radiowy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania