Skip to main content

European Cluster Assimilation Technolgy

Article Category

Article available in the folowing languages:

Aktualne zasoby danych dotyczących plazmy kosmicznej

Sondy Cluster Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) znajdują się na orbicie od ponad dekady, zapewniając wielopunktową obserwację środowiska kosmicznego Ziemi. Zespół finansowanego przez UE projektu w znaczącym stopniu udoskonalił repozytorium danych misji w celu uzyskania lepszego zrozumienia czynników kształtujących pogodę kosmiczną.

Technologie przemysłowe

Cluster Active Archive (CAA) to najnowocześniejsze repozytorium danych, zawierające przetworzone i zweryfikowane wielopunktowe pomiary zgromadzone przez cztery sondy Cluster. CAA umożliwia badaczom prowadzenie szczegółowych badań nad wysokiej jakości obserwacjami sondy Cluster, zgromadzonymi z różnego rodzaju eksperymentów. Chociaż stanowią one nieoceniony zasób dla społeczności fizyków przestrzeni, z powodu braku wspierających informacji kontekstowych dane z wielu przyrządów są trudne do eksploracji i analizy. W celu wypełnienia tej luki naukowcy pracujący w ramach finansowanego przez UE projektu ECLAT (European Cluster assimilation technology) zaimportowali pomiary z różnych innych misji kosmicznych oraz obserwacji naziemnych. Trwa dodawanie procedur eksploracji danych, wizualizacji i analizy oraz infrastruktury modelowania magnetosfery. Narzędzia programowe umożliwiają użytkownikom CAA umieszczanie statku kosmicznego wewnątrz magnetosfery Ziemi, odtworzonej na podstawie obserwacji naziemnych, co pozwala na połączenie po raz pierwszy dwu zestawów danych — pochodzących z obserwacji kosmicznych i naziemnych, Użycie informacji na temat parametrów wiatru słonecznego ułatwia tworzenie szczegółowej trójwymiarowej mapy magnetosfery Ziemi, magnetycznej bańki otaczającej planetę. Analiza różnych danych obserwowanych pól magnetycznego i elektrycznego umożliwia uzyskanie dzięki zmodyfikowanemu repozytorium CAA wglądu w wiele procesów fizycznych. Badacze będą mogli lepiej zrozumieć procesy wpływające na pole magnetyczne Ziemi oraz magnetosferę. Dzięki tym informacjom będą mogli obserwować rozwój pogody kosmicznej w sposób, jaki nie był nigdy wcześniej możliwy, oraz, co ważniejsze, poprawić jakość przewidywania kosmicznych zdarzeń pogodowych.

Słowa kluczowe

Plazma kosmiczna, zasoby danych, misja sond Cluster, ziemska magnetosfera, pogoda kosmiczna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania