Skip to main content

Designing Bifunctional Nano-Alloy Catalysts for Bio-Renewable Feedstock Valorisation

Article Category

Article available in the folowing languages:

Kataliza produkcji wzbogaconej biomasy

Przekształcanie biomasy w cenne materiały (wzbogacanie) pozwala zmniejszyć ilość odpadów na wysypiskach, tworzyć ekologiczne produkty i budować zrównoważony rozwój. Nowe katalizatory mogą już wkrótce uprościć przetwarzanie i zwiększyć wydajność jednoczesnego wytwarzania wielu produktów.

Technologie przemysłowe

Aby można było wykorzystać produkty uboczne z odpadów rolnych i przetwórstwa spożywczego, potrzebne są wydajne, skuteczne i przyjazne dla środowiska systemy katalizatorów. Finansowany ze środków UE zespół badawczy stworzył takie systemy w ramach projektu "Designing bifunctional nano-alloy catalysts for bio-renewable feedstock valorisation" (BIFUNC-NANOCAT). Bimetaliczne katalizatory oparte na nanostopach, takie jak katalizatory ze złota i palladu, mają wysoką aktywność w wielu jednoetapowych organicznych przekształceniach utleniających lub redukcyjnych. Naukowcy poszerzyli ten repertuar o nanostopy rutenu i palladu. Przygotowali bimetaliczne katalizatory oparte na nanostopach, używając pionierskiej techniki modyfikacji z nadmiarem anionów w konwencjonalnej metodzie impregnacji (MIm) opracowanej przez badacza uczestniczącego w projekcie. Katalizatory te scharakteryzowano przy pomocy wielu różnych zaawansowanych technik mikroskopowych i spektroskopowych. Co szczególnie ważne, udało się potwierdzić skuteczność tych bimetalicznych katalizatorów w katalizie kaskadowej wielu reakcji. Reakcje obejmowały zarówno utlenianie, jak i redukcję w jednoetapowej syntezie i wzbogacaniu. Bardziej wydajne i skuteczne katalizatory umożliwią szersze wykorzystanie i lepsze wzbogacanie biomasy. Dzięki temu mogą powstawać na przykład biopaliwa, czy też dodatki do kosmetyków i leków. Korzyści z tych rozwiązań odniosą firmy z całego łańcucha dostaw, nie mówiąc już o konsumentach i środowisku naturalnym.

Słowa kluczowe

Biomasa, wzbogacanie, katalizator, nanostop, bimetaliczny, złoto, pallad, ruten, z nadmiarem anionów, impregnacja

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania