Skip to main content

Galileo Receiver for Mass Market Applications
in the Automotive Area

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowa era technologii nawigacyjnej

Stworzenie bardziej zaawansowanego i bardziej niezawodnego systemu nawigacji samochodowej daje nadzieję na poprawę bezpieczeństwa i wygody na drodze.

Technologie przemysłowe

Technologie takie jak GNSS (Galileo Global Navigation Satellite System) czy GPS (Global Positioning System) stały się ważną częścią życia podróżnych, biznesmenów i turystów. Szczególnie dotyczy to nawigacji montowanych w pojazdach drogowych. W tym kontekście, uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu GAMMA-A ("Galileo receiver for mass market applications in the automotive area") opracowali niedrogi, działający na trzech częstotliwościach odbiornik GPS/Galileo, umożliwiający bardziej niezawodne korzystanie z nawigacji samochodowej. Urządzenie to będzie szczególnie przydatne na obszarach o słabym zasięgu sygnału satelitarnego, np. w trudnym terenie czy w gęsto zabudowanych miastach. Niezawodna technologia satelitarna pozwoli także zminimalizować liczbę wypadków dzięki reakcji w kluczowych momentach. Zespół projektu pracował nad stworzeniem odbiornika, który szybko lokalizuje swoje położenie i utrzymuje silny zasięg nawet w trudnych warunkach. Równolegle badano rozwiązania do bezpiecznego uwierzytelnienia sygnału i redukcji zakłóceń, które poprawiłyby zdolność reakcji i bezpieczeństwo w różnych scenariuszach. Pracowano nad obniżeniem kosztów oraz integracją wielu części odbiornika, a także zbudowano prototyp wyposażony w technologię przetwarzania sygnału cyfrowego. Testy prototypu w samochodzie wykazały dokładność rzędu 1 metra, którą po zastosowaniu nowszej technologii będzie można zwiększyć nawet do 10 cm. To dobry prognostyk, jeśli chodzi o nowoczesne zastosowanie motoryzacyjne, takie jak systemy wspomagania jazdy ADAS. Projekt przyczynił się także do udoskonalenia obecnie stosowanych rozwiązań nawigacyjnych, także dzięki stworzeniu nowej mocnej anteny dla prototypu GAMMA-A oraz dzięki integracji nowoczesnej technologii półprzewodników. Po wprowadzeniu nowych urządzeń na rynek, przemysł motoryzacyjny będzie miał do dyspozycji zaawansowany, obsługujący wiele częstotliwości i bezpieczny system nawigacyjny.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania