Skip to main content

Discount Coupon Recommendation and Redemption System

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowa technologia dostarczania i realizacji kuponów elektronicznych

W ramach unijnej inicjatywy opracowano platformę kampanii rabatowych opartych na kuponach, która pozwoli zmaksymalizować zadowolenie klientów i rentowność firm. Scentralizowane środowisko internetowe wzorowane na portalach społecznościowych umożliwi obu stronom oferowanie i wykorzystywanie konkretnych zniżek.

Technologie przemysłowe

Wykorzystując dofinansowanie ze środków UE, uczestnicy projektu DICO(RE)2S (Discount coupon recommendation and redemption system) stworzyli wydajny, spersonalizowany system dostarczania klientom spersonalizowanych kuponów. Prace rozpoczęto od określenia trzech głównych problemów. W zakresie wyszukiwania i rekomendowania kuponów głównym celem było zdefiniowanie odpowiednich relacji między produktami a konsumentami oraz ustalenie i uszeregowanie preferencji konsumentów. W zakresie dystrybucji kuponów cyfrowych celem było udostępnianie kuponów w odpowiednim czasie i miejscu oraz w zgodności z rodzajem nośnika, na którym kupon jest wydrukowany lub wyświetlony, z możliwością przechowywania i używania informacji na temat realizacji kuponów. Ostatnim obszarem była realizacja kuponów różnymi kanałami i tutaj najważniejszym celem było opracowanie uniwersalnego czytnika kuponów na różnych nośnikach. Partnerzy projektu ukończyli całą architekturę systemu DICO(RE)2S i zbudowali ostateczne prototypy systemu wyszukiwania i rekomendowania i jego podzespoły. Następnie oceniono i przetestowano system rekomendacji pod kątem jakości, niezawodności i skalowalności jako element platformy DICO(RE)2S. Zespół DICO(RE)2S opracował moduł eksploracji i raportowania opinii, który obsługuje komentarze użytkowników, oblicza spolaryzowanie opinii i uzyskuje odpowiednie dane na temat zadowolenia lub niezadowolenia użytkowników. Zidentyfikowano i wdrożono przypadki użycia w celu przeprowadzenia demonstracji w pełni sprawnego prototypu. Uczeni przygotowali ostateczny prototyp aparatu dystrybucji, by następnie ocenić i przetestować bezpieczeństwo, wydajność, skalowalność i niezawodność systemu dystrybucji. Ukończono też prototypy komponentów modułu realizacji. Są to: aplikacja na smartfony umożliwiająca realizację kuponów szybkiej odpowiedzi oraz internetowa aplikacja umożliwiająca realizację kuponów w punkcie sprzedaży. Oba komponenty przetestowano w środowisku kilku systemów operacyjnych. Projekt DICO(RE)2S powinien mieć istotny wpływ na kampanie rabatowe wykorzystujące kupony w społecznościach wirtualnych. Będzie mieć również ważne implikacje dla małych i średnich przedsiębiorstw, umożliwiając im prowadzenie programów promocyjnych i lojalnościowych.

Słowa kluczowe

DICO(RE)2S, kupon zniżkowy, wyszukiwanie i polecanie kuponów, dystrybucja kuponów cyfrowych, realizacja kuponów różnymi kanałami

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania