European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

Nowy cel UE w zakresie efektywności energetycznej bodźcem dla B+R

Komisja Europejska zaproponowała nowy cel trzydziestoprocentowej oszczędności energii do roku 2030 jako część nowej wizji efektywności energetycznej po roku 2020. Zamysł polega na kierowaniu się w stronę wyraźniejszych ram politycznych dotyczących efektywności energetycznej, które pobudzą prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie efektywności energetycznej i technologii niskoemisyjnych.

Komisja Europejska zaproponowała nowy cel trzydziestoprocentowej oszczędności energii do roku 2030 jako część nowej wizji efektywności energetycznej po roku 2020, która została przedstawiona w niedawnym komunikacie. Zamysł polega na kierowaniu się w stronę wyraźniejszych ram politycznych dotyczących efektywności energetycznej, które zapewnią inwestorom przewidywalność i pobudzą prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie efektywności energetycznej i technologii niskoemisyjnych. Na dzień dzisiejszy UE jest na drodze do osiągnięcia do roku 2020 oszczędności energii rzędu 18-19 procent. Mimo iż plasujemy się obecnie poniżej docelowych 20%, to już korzystamy z efektów starań zmierzających do podniesienia efektywności energetycznej. Na przykład w następstwie wprowadzenia wymogów efektywności energetycznej w przepisach budowlanych, nowe budynki zużywają o połowę mniej energii niż to miało miejsce w latach 80. XX wieku. Dzięki bardziej energooszczędnym urządzeniom konsumenci mają zaoszczędzić rocznie 100 mld EUR na rachunkach za energię do roku 2020. Państwa członkowskie zobowiązały się także do założenia blisko 200 milionów inteligentnych liczników energii elektrycznej I 45 milionów gazowych do roku 2020, co przełoży się na większe oszczędności dla odbiorców. Aktualne ramy polityki UE dotyczące efektywności energetycznej już dowiodły swojej stymulującej roli w pobudzaniu innowacji I wzrostu gospodarczego na rzecz europejskich przedsiębiorstw. Efektywność energetyczna sprzyja konkurencyjności poprzez tworzenie rynków dla efektywnych urządzeń o wysokiej wartości dodanej I zdecentralizowanych technologii zarządzania energią. według Komisji, oszczędności energii do roku 2020 są osiągane dzięki nowym przepisom UE, na przykład dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, I rozporządzeniom w sprawie produktów oraz zwiększonym nakładom finansowym za pośrednictwem takich programów jak „Horyzont 2020”. Potrzebujemy jednak ram politycznych, które wyprowadzą nas poza rok 2020. Zaproponowany cel 30% ma oprzeć się na już dokonanych osiągnięciach. Komisja szacuje, że do jego realizacji potrzebne będą dodatkowe nakłady inwestycyjne na efektywność energetyczną w kwocie 89 mld EUR rocznie. Będą musiały zostać sfinansowane głównie ze środków prywatnych, niemniej instrumenty finansowe UE wspomogą lewarowanie tych prywatnych nakładów. Zaproponowano na przykład przeznaczenie na ten obszar w latach 2014-2020 około 2 mld EUR z naciskiem na efektywność energetyczną w ramach wyzwania społecznego programu „Horyzont 2020” – „Bezpieczna, ekologiczna I efektywna energia”. Komisja oczekuje, że prognozowany pułap wzrostu efektywności energetycznej przyczyni się, między innymi, do obniżenia rachunków za energię o 53 mld EUR rocznie do roku 2030. Podniesie także bezpieczeństwo dostaw energii I stworzy lokalne miejsca pracy, pobudzając konkurencyjność unijnego przemysłu poprzez inwestycje w bardziej energooszczędne urządzenia, samochody I modernizację budynków w miejsce importu energii. Günther Oettinger, Komisarz ds. Energii, zauważył w zeszłym tygodniu: „Nasz projekt ma być podstawą do skierowania UE w stronę większego bezpieczeństwa dostaw energii, ku innowacyjnej I zrównoważonej przyszłości – przy możliwie niskich kosztach. […] Strategia efektywności energetycznej uzupełnia […] ramy unijnej polityki w dziedzinie energii I klimatu do roku 2030. Pragniemy dać odpowiedni sygnał dla rynku, pobudzając dalsze inwestycje w energooszczędne technologie korzystne dla przedsiębiorstw, konsumentów I środowiska”. Według Komisji komunikat podaje do wiadomości unijnych przywódców wszystkie niezbędne informacje do zakończenia dyskusji nad nowymi ramami polityki w zakresie klimatu I energii w październiku 2014 r. Po uzgodnieniu, nowe ramy polityki będą wkładem UE w ułatwienie osiągnięcia globalnego porozumienia w sprawie klimatu pod koniec 2015 r. Więcej informacji: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/events/2014_energy_efficiency_communication_en.htmWięcej informacji:http://ec.europa.eu/energy/efficiency/events/2014_energy_efficiency_communication_en.htm

Kraje

Belgia