European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

Komisja dała sygnał do rozpoczęcia edycji 2015 zaproszeń w ramach programu „Horyzont 2020”

Komisja Europejska zaprezentowała edycję 2015 zaproszeń w ramach programu „Horyzont 2020”, w tym nowe działanie pilotażowe „Szybka ścieżka do innowacji” (FIT) i nagrody za innowacje.

Przyjęty pod koniec lipca, zaktualizowany program prac na lata 2014-2015 w ramach programu „Horyzont 2020” potwierdza liczbę działań do przeprowadzenia w obrębie budżetu na przyszły rok. Program prezentuje także nowe działanie pilotażowe FTI (Szybka ścieżka do innowacji), w ramach którego innowacyjne przedsiębiorstwa i organizacje mają otrzymywać dotacje zapewniające decydujący impuls potrzebny do wprowadzenia świetnych pomysłów na rynek. Wnioski będzie można składać począwszy od stycznia 2015 r. Wspierane będą małe konsorcja od trzech do pięciu organizacji. Działania finansowane w ramach pilotażu muszą być zorientowane biznesowo. Stąd też obligatoryjne będzie istotne zaangażowanie przedsiębiorstw w działania FTI, aby zapewnić szybkie przyjęcie się na rynku. „Szybkie” to znaczy w przeciągu trzech lat od uruchomienia działania FTI. Kolejną „wartością dodaną” w przyszłym roku będą nowe nagrody za innowacje, mające uhonorować przełomy technologiczne o dużym znaczeniu społecznym. Konkursy z nagrodami, których wartość w 2015 r. wyniesie 6 mln EUR, rozpoczną się pod koniec 2014 r. i na początku 2015 r. Obejmują trzy różne obszary tematyczne badań naukowych: zdrowie (kategorie: „Ograniczanie stosowania antybiotyków”, „Skaner żywności”), środowisko (kategorie: „Zmniejszanie zanieczyszczenia powietrza”) oraz ICT (kategorie: „Współużytkowanie widma”, „Przekaz optyczny”). Wysokość nagród pieniężnych wyniesie od 0,5 do 3 mln EUR. Zabrawszy głos po przyjęciu programu prac, Europejska Komisarz ds. Badań Naukowych, Innowacji i Nauki, Máire Geoghegan-Quinn, stwierdziła: „Dajemy dziś sygnał do rozpoczęcia zaproszeń do składania wniosków w edycji na 2015 r. i jestem pewna, że będą się one cieszyć równie dużym zainteresowaniem [jak pierwsze zaproszenia w programie „Horyzont 2020”]. Działanie pilotażowe „Szybka ścieżka do innowacji” oraz nowe nagrody tworzą dodatkowe możliwości zaangażowania się wynalazców z całej Europy. Dzięki tym środkom przyczyniamy się do zwiększenia konkurencyjności Europy oraz generowania wzrostu gospodarczego i nowych miejsc pracy”. Na pierwsze zaproszenia w ramach programu „Horyzont 2020”, ogłoszone w grudniu ubiegłego roku, złożonych zostało ponad 17 000 wniosków. Zapotrzebowanie dziewięciokrotnie przekroczyło wysokość dostępnych środków. To istotny wzrost w stosunku do 7. programu ramowego (7PR) oraz silniejsza konkurencja. Komisja odnotowała szczególnie wysoki wzrost liczby wniosków pochodzących od przedsiębiorstw. Na przykład składane przez przedsiębiorstwa wnioski dotyczące filarów „wiodąca pozycja w przemyśle” i „wyzwania społeczne” w ramach programu „Horyzont 2020” stanowiły 44% w porównaniu do 30% w przypadku analogicznych obszarów 7PR. Udział MŚP jest szczególnie zauważalny, gdyż ponad 5 500 wniosków MŚP wpłynęło w odpowiedzi na zaproszenia w ramach programu „Horyzont 2020”, które mają promować wiodącą pozycję w technologiach prorozwojowych i przemysłowych, a prawie 2 700 wniosków o dofinansowanie w ramach nowego instrumentu przeznaczonego dla MŚP o budżecie wynoszącym 3 mld EUR. Na zaproszenia w ramach programu „Horyzont 2020” w 2015 r. przeznaczono 7 mld EUR, a także określono stosowny harmonogram. Wszystkie możliwości pozyskania dofinansowania w ramach programu „Horyzont 2020” są do wglądu w Portalu uczestnika .Więcej informacji: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Kraje

Belgia