European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

CORDIS Express: badania na drodze do cyfrowej Europy

Ta wydanie CORDIS Express poświęcone jest niektórym z dofinansowanych ze środków UE projektom, które pomagają nam zmierzać w kierunku cyfrowej Europy.

Od transportu po media i od turystyki po energię, technologie cyfrowe przenikają do każdego niemal sektora przemysłu i zmieniają go. Zmieniają również sposób, w jaki na co dzień funkcjonuje każdy z nas. Czy korzystacie z serwisów informacyjnych online? Rezerwujecie bilety lotnicze za pomocą smartfona? Używacie urządzeń GPS w podróży? Jest całkiem prawdopodobne, że wasze życie, podobnie jak milionów innych Europejczyków, przesiąka technologiami cyfrowymi. Zatem nie ma nic zaskakującego w tym, że na szczeblu europejskim, gospodarka cyfrowa rozwija się w tempie siedmiokrotnie szybszym od pozostałej części gospodarki. Nakłady inwestycyjne na ICT odpowiadają obecnie za 50% wzrostu gospodarczego w Europie ogółem. Jednak droga do pełnej cyfryzacji Europy nadal wymaga ogromnego zaangażowania i inwestycji. Według Komisji Europejskiej, jeżeli doprowadzimy do pełnego wdrożenia agendy cyfrowej – inicjatywy, która ma tchnąć nowe życie w gospodarkę Europy i pomóc Europejczykom w optymalnym wykorzystywaniu technologii cyfrowych – to zwiększymy europejskie PKB o 5%, tj. do 1 500 EUR per capita. Powstanie wówczas w perspektywie długofalowej 3,8 mln nowych miejsc pracy w całej gospodarce. Jeremy Rifkin, ekonomista i teoretyk społeczny, twierdzi że dążenie w kierunku całkowicie cyfrowej Europy da naszym przedsiębiorstwom zajęcie na kolejnych 40 lat. Nie ma wątpliwości, że cyfryzacja nie ominie żadnego sektora i z tego właśnie względu w ramach programu „Horyzont 2020”, tematy powiązane z ICT można znaleźć we wszystkich priorytetach, od „doskonałej bazy naukowej”, przez „wiodącą pozycję w przemyśle” po „wyzwania społeczne”. Badania w zakresie „doskonałej bazy naukowej” obejmują całkowicie nowe możliwości dzięki „przyszłym i powstającym technologiom”, w tym projektom flagowym FET, jak również „europejskim infrastrukturom badawczym” (e-infrastruktury). Tymczasem filar „wiodąca pozycja w przemyśle” dotyczy działań badawczo-innowacyjnych w zakresie ogólnych technologii ICT stymulowanych przez plany dla przemysłu lub podejście oddolne. Wreszcie w ramach różnych części „wyzwań społecznych” wspomagane są multidyscyplinarne i zorientowane praktycznie działania badawczo-innowacyjne wykorzystujące ICT do rozwiązywania problemów społecznych. Od cyfrowego sekwencjonowania DNA po inteligentne nawadnianie – to wydanie CORDIS Express poświęcone jest niektórym z dofinansowanych ze środków UE projektom, które pomagają nam zmierzać w kierunku cyfrowej Europy. - Cyfrowa Europa: trzecia rewolucja przemysłowa - Komisarz Kroes: Cyfryzacja jest wszędzie – jest wszystkim i dla każdego - A smart way to irrigate crops - and save water - Table-top 3D laser printer opens door to new world of small-scale innovation - An innovative and expanding journey planner - Plan działań na rzecz wytwarzania wspomaganego cyfrowo - Wkraczanie w nową erę sekwencjonowania DNA

Kraje

Belgia