Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

Innowacyjny układ sterowania helikopterem zwiastuje nową erę transportu lotniczego

Dofinansowani ze środków unijnych naukowcy opracowali nowy mechanizm sterowania helikopterem, który może otworzyć drogę do latających samochodów i zmniejszyć zatory na drogach.

Przez całe dekady latające samochody stanowiły w naszych wizjach zapowiedź tego, jak mogą wyglądać futurystyczne miasta. Teraz naukowcy dofinansowani ze środków UE opracowali w ramach projektu MYCOPTER układ sterowania, dzięki któremu kierowanie helikopterem staje się tak łatwe, jak samochodem. Mimo iż posiadanie osobistego statku powietrznego (PAV) może być nadal pieśnią bliższej lub dalszej przyszłości, sukces projektu daje nadzieję, że pewnego dnia latające statki powietrzne rzeczywiście staną się integralną częścią miejskiej sieci transportowej. Na dzień dzisiejszy jednie piloci, którzy przeszli gruntowne szkolenie mogą zasiadać za sterami helikoptera. Aby utrzymać stabilne położenie w powietrzu, należy kontrolować pojazd w czterech osiach. To wymaga umiejętności, wiedzy i koncentracji. Przeciętny obywatel będzie mógł latać dopiero po znacznym uproszczeniu sterowania PAV wraz ze zwiększeniem stopnia automatyzacji. Celem projektu MYCOPTER, którego realizacja rozpoczęła się w 2011 r., jest zaprojektowanie PAV idealnie nadającego się do pokonywania trasy między domem a miejscem pracy. W ramach projektu założono, że statek powietrzny będzie latać na małej wysokości w środowiskach miejskich, będzie całkowicie lub częściowo zautomatyzowany i nie będzie potrzebować naziemnej kontroli ruchu powietrznego oraz będzie poruszać się poza kontrolowaną przestrzenią powietrzną. Obecny ruch powietrzny pozostanie zatem niezmieniony, zapewniając możliwość łatwej integracji PAV z kolejną generacją kontrolowanej przestrzeni powietrznej. Aby to osiągnąć, partnerzy projektu zastąpili tradycyjny drążek sterowy, służący do sterowania podłużnego i poprzecznego, kierownicą. Pilot musi po prostu kręcić kierownicą w żądanym kierunku. Zespół MYCOPTER jest przekonany, że to ważny krok w kierunku większego udostępnienia PAV szerszemu gronu użytkowników. Modele testowe zostały zamontowane w bezzałogowych statkach powietrznych, symulatorach ruchu i helikopterach załogowych. Prace nad projektem koncentrują się także na systemach unikania kolizji, szkoleniach pilotów i ogólnym usprawnieniu procesów sterowania helikopterem. Opracowana i z powodzeniem przetestowana została nowa automatyka na potrzeby unikania przeszkód, planowania trasy i latania w formacji. W toku projektu MYCOPTER podjęto próbę oceny, jak wdrożyć korzyści płynące z automatyki w sposób, który nadal zapewni pilotowi poczucie sprawowania kontroli. Sukces projektu MYCOPTER sugeruje, że ostatecznie implementacja systemu osobistego transportu powietrznego (PATS) może być wykonalna. Tego typu system miałby dobroczynny wpływ na codzienne życie obywateli, pomagając rozwiązać problemy związane z zatorami w ruchu drogowym, a nawet z zanieczyszczeniem powietrza. Sieć transportu powietrznego umożliwiałaby na przykład dojeżdżającym do pracy unikanie korków i zamiast tego bezpośrednie podróżowanie między dwoma punktami. Podróżowanie bezpośrednie od punktu do punktu mogłoby także przynieść oszczędności paliwa i pomóc w rozluźnieniu powolnego ruchu zatrzymujących się raz po raz pojazdów, co pochłania ogromne ilości energii. Poza projektem opracowywane są nowe elektryczne pojazdy powietrzne, które mogą przynieść dalszą poprawę stanu środowiska. Mniejsze zatłoczenie na drogach może także zaowocować oszczędnościami na kosztach utrzymania dróg i powiązanych struktur pomocniczych. Wyniki projektu, który ma się zakończyć wraz z rokiem 2014, zostały niedawno – bo 20 listopada br. – zaprezentowane i omówione w Niemieckim Centrum Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej (DLR) w Braunschweig, Niemcy. Więcej informacji: MYCOPTER http://www.mycopter.eu/

Kraje

Niemcy