CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

Przekształcanie odpadów z produkcji oliwy z oliwek na energię dla gospodarek wiejskich

Dofinansowani ze środków UE naukowcy przekształcają odpady z produkcji oliwy z oliwek w energię cieplną i elektryczną, aby ułatwić opłacalną i zrównoważoną produkcję rolną.

Przy gaju oliwnym w Andaluzji wybudowano pilotażowy zakład do przekształcania toksycznych odpadów z produkcji oliwy z oliwek na energię cieplną i elektryczną. Obiekt, postawiony w ramach finansowanego ze środków unijnych projektu BIOGAS2PEM-FC, został ukończony w listopadzie 2014 r. i daje nadzieje na zapewnienie korzyści gospodarczych i środowiskowych temu głównie rolniczemu i słabo rozwiniętemu pod względem przemysłowym regionowi Hiszpanii. Oliwa z oliwek ma kluczowe znaczenie dla gospodarki regionu. Hiszpania odpowiada za 50% światowej produkcji oliwy z oliwek, z czego 73% pochodzi z Andaluzji. W 2013 r. wartość eksportu oliwy z oliwek z samej tylko Andaluzji wyniosła 1,5 mld EUR. Hiszpania wyprzedziła Włochy i objęła pozycję lidera na rynku oliwy z oliwek w USA i Japonii. Zaspokajanie ogólnoświatowego zapotrzebowania przy jednoczesnym osiąganiu zrównoważonej produkcji jest nieodzowne. Najważniejszym problemem, jaki podjęto w ramach projektu BIOGAS2PEM-FC było poradzenie sobie ze szkodliwym dla środowiska i kosztownym usuwaniem odpadów z produkcji oliwy z oliwek. Odpady zawierają pestycydy i toksyczne związki organiczne, są kwasotwórcze i cechują się wysokim poziomem zasolenia. Odpady są tradycyjnie kierowane na składowisko, ale nie jest to w perspektywie długofalowej zrównoważone rozwiązanie. Partnerzy projektu BIOGAS2PEM-FC podjęli się opracowania innowacyjnej technologii do przekształcania odpadów z produkcji oliwy z oliwek na energię elektryczną. Powstał trzyczęściowy podsystem, którego pierwszym etapem jest fermentacja anaerobowa w celu wyprodukowania z opadów biogazu. Ten proces, w którym mikroorganizmy rozkładają biodegradowalny materiał w warunkach beztlenowych, jest często wykorzystywany do utylizacji odpadów i produkcji paliw. Fermentacja anaerobowa stała się atrakcyjną metodą utylizacji odpadów stałych, gdyż proces ten umożliwia doskonałe zestalanie odpadów i odzyskiwanie energii bez jakiejkolwiek obróbki wstępnej pozostałości. Drugi etap polega na konwersji biogazu w gaz bogaty w wodór, który w końcowej fazie może być przekształcony na energię elektryczną za pomocą ogniw paliwowych. Umożliwiają one konwersję energii chemicznej z paliwa na energię elektryczną w drodze reakcji chemicznej z udziałem tlenu lub innego utleniacza. Te trzy etapy zostały teraz połączone, aby stworzyć kompletny zakład przetwarzania odpadów w celu generowania energii cieplnej i elektrycznej, która może zostać wykorzystana przez przedsiębiorstwa przetwórstwa oliwek. Naukowcy pracujący nad projektem, który otrzymał 1,1 mln EUR dofinansowania ze środków 7PR UE, są przekonani, że innowacja wywrze pozytywny wpływ na produkcję oliwy z oliwek. Szacuje się, że średni zakład produkcji oliwy z oliwek wytwarza do 30 mln metrów sześciennych ścieków w szczycie sezonu produkcyjnego, który trwa od trzech do czterech miesięcy w roku. Ścieki można by wykorzystać do produkcji biogazu. Spotkanie zamykające projekt odbyło się w październiku 2014 r. w Maladze i miało na celu przegląd osiągnięć oraz wizytację zakładu pilotażowego. Efektem końcowym jest modułowy, niezawodny, opłacalny i wydajny system kogeneracyjny (CHP), który nadaje się do rozproszonego wytwarzania energii na miejscu z odpadów rolniczych. Co więcej technologia może znaleźć zastosowanie do innych odpadów rolniczych, co otworzyłoby szeroki wachlarz potencjalnych możliwości komercyjnych. Więcej informacji: BIOGAS2PEM-FC http://www.biogas2pemfc.eu/

Kraje

Szwecja

Powiązane artykuły