Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-13

Article available in the following languages:

Konferencja rzuca nowe spojrzenie na europejski sektor biogazu

Podczas konferencji Power ON Gas 2019 uczestnicy zapoznają się z kompleksowym przeglądem rynków produkcji biogazu i przetwarzania energii elektrycznej w gaz.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Dzięki swojej roli w zwiększaniu bezpieczeństwa energetycznego i ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych, biogaz jest coraz częściej postrzegany jako wszechstronne i kluczowe odnawialne źródło energii. Biogaz wytwarzany z odpadów organicznych, może być wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i ciepła lub jako paliwo samochodowe. Można go także przekształcić w biometan i wprowadzić do krajowych gazociągów. Produkcja i wykorzystanie biogazu wciąż nie są jeszcze równomiernie rozwinięte na kontynencie europejskim, a kilka krajów liczy na dotacje budżetowe, które ułatwiłyby zastosowanie biogazu na szeroką skalę, jednak potencjał biogazu w osiąganiu celów klimatycznych i energetycznych jest powszechnie uznawany. W dniach 20-21 listopada w Kopenhadze odbędzie się konferencja poświęcona strategiom handlowym związanym z przyszłością biogazu i integracji odnawialnej energii. Wydarzenie o nazwie Power ON Gas 2019 zgromadzi ekspertów z branży biogazu i przetwarzania energii elektrycznej w gaz. Zostaną na nim przedstawione rozmaite procesy fermentacji beztlenowej, dzięki której materia organiczna jest przekształcana w biogaz. Podczas konferencji wygłoszone zostaną również prezentacje końcowych użytkowników z branży. Ponadto prelegenci omówią różne studia przypadków i udane partnerstwa w tej dziedzinie, a także zaprezentują nowe technologie przetwarzania energii elektrycznej w gaz.

Najważniejsze tematy konferencji

Podczas jednej z sesji, która poświęcona będzie perspektywom europejskiego rynku biogazu, także w kontekście globalnym, przeanalizowane zostaną niepewności i możliwości w branży, jak również polityki regionalne i ramy prawne. Podczas konferencji wygłoszone zostaną także prezentacje poruszające takie kwestie jak możliwości wykorzystania biometanu jako paliwa, publiczne i prywatne narzędzia oraz źródła finansowania inicjatyw związanych z biogazem, a także projektów dotyczących przetwarzania energii elektrycznej w gaz. Jednym ze studiów przypadków, które z pewnością znajdzie się w centrum uwagi, jest fabryka biogazu w Solrød, współfinansowana w ramach unijnego programu Inteligentna Energia dla Europy. Dzień przed głównym wydarzeniem ograniczona liczba uczestników konferencji będzie miała możliwość odwiedzenia zakładu w Solrød, produkującego zieloną energię z wodorostów. W komunikacie prasowym podsumowującym plan konferencji czytamy: „W czasie pracy zakład może wytwarzać ciepło dla około 1 700 i energię elektryczną dla 3 800 gospodarstw domowych. Fabryka biogazu w Solrød pomaga gminie zmniejszyć emisję CO2 o połowę do 2025 roku.” Więcej informacji: konferencja Power ON Gas 2019

Kraje

Dania

Powiązane artykuły