European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

Nowy ośrodek innowacji w energetyce morskiej, Szkocja

Dofinansowany ze środków UE projekt ma doprowadzić do powstania na północy Szkocji ośrodka badań nad energią morską, przy międzynarodowym wsparciu i uznaniu.

Niedawna Międzynarodowa konferencja nt. energii oceanicznej (ICOE – International Conference on Ocean Energy) w Halifax, Kanada, stworzyła partnerom dofinansowanego ze środków UE projektu MERIKA okazję do zawiązania nowych partnerstw z badaczami i instytucjami działającymi po drugiej strony Atlantyku. Celem projektu MERIKA, którym kieruje University of the Highlands and the Islands (UHI) na północy Szkocji, jest założenie ośrodka badawczo-innowacyjnego w dziedzinie energetyki morskiej w jednym z najodleglejszych regionów Europy. W czasie konferencji, która poświęcona była wymianie wiedzy i informacji na temat badań nad morską energią odnawialną, partnerzy MERIKA ustalili, że Instytut Energii Oceanów przy Uniwersytecie Acadia, College of the North Atlantic i Nova Scotia Community College mają komplementarne interesy. Zacieśnianie międzynarodowej współpracy poprzez udział interesariuszy reprezentujących całe spektrum sektora energetyki morskiej to nadrzędny cel projektu, równolegle z budowaniem zdolności badawczych i modernizacją infrastruktury Wydziału Nauki, Zdrowia i Inżynierii UHI. Projekt, którego zakończenie zaplanowano na lipiec 2017 r., koncentruje się na przekształceniu Wydziału Nauki, Zdrowia i Inżynierii UHI w referencyjny dla całej Europy ośrodek badawczo-innowacyjny w zakresie energetyki morskiej. Umożliwi prowadzenie prac badawczych tam, gdzie kluczowych zasobów – wiatru i fal – jest pod dostatkiem. Oceany to ogromne i w dużej mierze niewykorzystane źródło energii w postaci fal powierzchniowych, pływów, gradientów zasolenia i prądów termicznych. Partnerzy projektu, współpracując z siedmioma europejskimi instytucjami naukowymi, zaczną czerpać korzyści z ogromnego potencjału energii wiatru i fal na północy Szkocji. Dzięki temu kraj osiągnie bezpieczeństwo energetyczne, rozwój gospodarczy i zrównoważenie środowiskowe. Podejście to stało się nadrzędna strategią. Rząd szkocki przedstawił niedawno plany zaspokajania do 2020 roku 100% zapotrzebowania na energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. Zważywszy na fakt, że znakomita większość odpowiednich zasobów na potrzeby technologii wykorzystujących fale i pływy zlokalizowana jest u wybrzeży szkockiego regionu Highlands and Isles, projekt MERIKA ma odegrać kluczową rolę w osiągnięciu tego celu. Uczelnia University of the Highlands and Islands, mimo iż stosunkowo oddalona, ma doskonałe położenie, aby sprostać tym wyzwaniom. Instytucja ta już zyskała status uznanego ośrodka wiedzy eksperckiej w społeczności naukowej Europy. MERIKA stwarza możliwość wykorzystania tej doskonałej reputacji i zdobycia pozycji głównego ośrodka referencyjnego w dziedzinie odnawialnej energii morskiej na świecie. Jeżeli Szkocja ma istotnie osiągnąć swoje cele w zakresie energii odnawialnej, pilnie potrzebne są prace badawcze nad udoskonaleniem technik prognozowania oraz montaż urządzeń, które są w stanie wydajnie czerpać energię bez naruszania środowiska. MERIKA wpisuje się także doskonale w unijny cel pozyskiwania do 2020 roku 20% energii ze źródeł odnawialnych. Większy wolumen energii odnawialnej umożliwi UE obniżenie emisji gazów cieplarnianych i zmniejszy uzależnienie od importu energii, obok stymulowania sektora odnawialnych źródeł energii i wspomagania innowacji technologicznych. Więcej informacji: MERIKA http://www.uhi.ac.uk/en/merika

Kraje

Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły