CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

Projekty w programie „Horyzont 2020” oświetlają drogę inteligentnym miastom w Europie

Partnerzy nowych projektów na rzecz inteligentnych miast przestawili swoje plany w Brukseli, podczas zeszłotygodniowego dnia informacyjnego poświęconego zaproszeniu do składania wniosków „Inteligentne miasta i społeczności”.

Europa jest jednym z najbardziej zurbanizowanych regionów na świecie. Szacuje się, że do roku 2020 około 80% Europejczyków będzie mieszkać w miastach, a w niektórych krajach wskaźnik ten sięgnie 90% lub więcej. Magnetyzujące oddziaływanie, jakie wywierają na nas silnie zurbanizowane obszary nie słabnie, a wraz z nim rośnie zapotrzebowanie na „inteligentne miasta”, w których sieci i usługi są coraz wydajniejsze, dzięki zastosowaniu technologii telekomunikacyjnych, z korzyścią dla mieszkańców, przedsiębiorstw i środowiska. Unia Europejska stara się zadbać o to, by możliwe było badanie inteligentnych rozwiązań, wdrażanie ich i replikowanie. Z myślą o tym dofinansowano w zeszłym roku z budżetu programu „Horyzont 2020” trzy projekty-latarnie na rzecz inteligentnych miast i społeczności. Trzy projekty, znajdujące się w fazie rozruchu – GROWSMARTER, TRIANGULUM i REMOURBAN – zaprezentowane zostały podczas zeszłotygodniowego dnia informacyjnego poświęconego zaproszeniu do składania wniosków „Inteligentne miasta i społeczności 2015”. GROWSMARTER W ramach projektu GROWSMARTER, w trzech miastach-latarniach: Barcelonie, Hiszpania; Kolonii, Niemcy; oraz Sztokholmie, Szwecja, wdrażanych jest 12 rozwiązań dla inteligentnych miast w celu zachęcenia innych miast i społeczności do przyjęcia tychże rozwiązań. Rozwiązania dotyczą takich obszarów jak dzielnice o niskim zużyciu energii, zintegrowane infrastruktury i zrównoważona mobilność w miastach, obejmując modernizację budynków z lat 60. i 70., wprowadzanie pojazdów napędzanych alternatywnymi paliwami oraz inteligentne zarządzanie ruchem. Zespół projektowy GROWSMARTER twierdzi, że projekt ma potencjał na stworzenie 1 500 miejsc pracy w Europie, a jego celem jest obniżenie zużycia energii oraz emisji pochodzących z unijnego transportu o 60%. Partnerzy projektu GROWSMARTER przewidują, że do czasu zakończenia ich prac nawet 30 miast będzie już wdrażać bądź planować wdrożenie opracowanych przez nich inteligentnych rozwiązań. TRIANGULUM Nazwa TRIANGULUM ma przywodzić na myśl równowagę między trzema centralnymi elementami projektu: demonstracja, upowszechnianie i odwzajemnianie. W projekt zaangażowane są trzy „czarne konie”, a więc Eindhoven w Holandii, Manchester w Zjednoczonym Królestwie i Stavanger w Norwegii jako miasta-latarnie, w których będą wdrażane pionierskie koncepcje dostarczania zrównoważonej energii, zapewniania mobilności i technologii informacyjnych. W Manchesterze partnerzy projektu zamienią dzielnicę studencką w inteligentne miasto, poprzez między innymi odnawianie zabytkowych budynków oraz budowę niezależnej sieci energetycznej. Podobnie w Eindhoven, dwie dzielnice zostaną zamienione w zrównoważone środowiska mieszkaniowe, podczas gdy w Stavanger jedną z kluczowych spraw jest przejście od mobilności do e-mobilności dzięki budowie infrastruktury światłowodowej i realizacji różnych projektów z zakresu energetyki i mobilności. REMOURBAN Projekt REMOURBAN, który także został wybrany spośród 19 zeszłorocznych odpowiedzi na zaproszenie dotyczące inteligentnych miast i społeczności, rozpoczyna się w tym tygodniu. Praca z trzema miastami-latarniami – Eskişehir w Turcji, Nottingham w Zjednoczonym Królestwie i Valladolid w Hiszpanii – skoncentruje się na holistycznym podejściu, w ramach którego wytwarzanie energii, jej dystrybucja i konsumpcja; mobilność i transport; oraz ICT stanowią kontinuum. Jeżeli chodzi o sektor energetyczny, partnerzy projektu REMOURBAN dążyć będą do obniżenia zużycia za pomocą rozwiązań modernizacyjnych i poprawy zarządzania energią elektryczną. W sektorze mobilności podjęta zostanie między innymi problematyka rodzajów paliwa i strategii transportu multimodalnego. Infrastruktury miejskie zostaną zoptymalizowane dzięki rozwiązaniom ICT, takim jak np. systemy e-biletów, które wspomogą też strategie inteligentnych sieci i miejskie platformy informacyjne. Idea stojąca za projektami-latarniami polega na dawaniu przykładu i zachęcaniu innych miast do przyjmowania i powielania prezentowanych rozwiązań. Oprócz miast-latarni projekty obejmują także miasta-naśladowców, które pełnią ważną rolę w upowszechnianiu rozwiązań. Organizacje zainteresowane złożeniem wniosku w odpowiedzi na zaproszenie „Inteligentne miasta i społeczności 2015” mogą znaleźć więcej informacji tutaj: http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-2015.html

Kraje

Niemcy, Hiszpania, Niderlandy, Norwegia, Szwecja, Turcja, Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły