CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-13

Article available in the following languages:

Jak zamienić problemy obszarów miejskich w nowe możliwości?

W ramach unijnej inicjatywy w kilku miastach podejmowane są różne nowatorskie działania związane z energetyką, mobilnością i technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT), których celem jest poprawa jakości życia obywateli. Miasta te staną się w przyszłości wzorem dla innych ośrodków, które będą zainteresowane powieleniem innowacyjnych rozwiązań.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Obecnie około 55 % ludności świata żyje na obszarach miejskich, a według raportu ONZ szacuje się, że do 2050 roku liczba ta wzrośnie do 68 %. Jako że postępująca urbanizacja wiąże się z wieloma wyzwaniami, dobre zarządzanie miastami staje się ważniejsze niż kiedykolwiek. Aby poprawić jakość życia mieszkańców obszarów miejskich, w różnych dziedzinach, np. w energetyce i transporcie, wykorzystuje się koncepcję inteligentnych miast. Przykładem jest finansowany przez Unię Europejską projekt MAtchUP, w ramach którego powstają rozwiązania polegające na wprowadzaniu innowacyjnych technologii do sektorów energetyki, mobilności i ICT, przyspieszających proces transformacji miast. W Walencji – jednym z trzech miast, w których zespół MAtchUP wdroży szeroko zakrojone projekty demonstracyjne – lokalne władze korzystają z platformy cyfrowej o nazwie VLCi. Według komunikatu prasowego opublikowanego na stronie projektu „Walencja została pierwszym w pełni inteligentnym hiszpańskim miastem dzięki platformie cyfrowej VLCi. Jest to narzędzie ICT, które w jednym miejscu skupia wszystkie główne usługi miejskie, co pozwala na poprawę jakości życia mieszkańców, zmniejszanie kosztów i zwiększanie efektywności administracji”. Główne funkcje narzędzia ICT przedstawia strona internetowa platformy VLCi. Platforma gromadzi dane z czujników i systemów informacyjnych urzędu miejskiego Walencji oraz pozwala zarządzać dużymi ilościami informacji pochodzących z wielu źródeł, w tym przechowywać i analizować informacje z wykorzystaniem technologii dużych zbiorów danych oraz udostępniać je na czytelnych pulpitach, co ułatwia zarządcom miast przeprowadzanie analiz oraz pozwala im łatwo i szybko podejmować decyzje. Inne miasta biorące udział w projekcie MAtchUP to Drezno (Niemcy) i Antalya (Turcja). Działania projektowe będą także powielane i rozwijane w miastach Ostend (Belgia), Herclijja (Izrael), Skopje (Macedonia Północna) oraz Kerava (Finlandia). Projekt MAtchUP jest jednym z kilku projektów realizowanych przy wsparciu UE, w ramach których badacze zajmują się opracowywaniem rozwiązań na potrzeby inteligentnych miast i społeczności.

Udane projekty

Podczas wyjazdu badawczego mającego na celu poznanie dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań wdrożonych w Walencji zespół projektu MAtchUP wraz z innymi partnerami odwiedził kilka miejsc, w których wprowadzono działania związane z mobilnością, energetyką i ICT. Według wspomnianego komunikatu prasowego w centrum zarządzania ruchem w Walencji partnerzy projektu przeanalizowali metody monitorowania ruchu w mieście, kontroli przepływu pojazdów oraz postępowania w przypadku incydentów w ruchu drogowym. Uczestnicy wyjazdu badawczego mogli także poznać projekt „Decidim València”, którego celem jest opracowywanie narzędzi i mechanizmów uczestnictwa obywatelskiego poprzez dialog i cyfryzację, decentralizację i współtworzone grupy robocze. Uczestnicy odwiedzili także szkołę Federico García Lorca w Walencji biorącą udział w „Programie 50/50” w zakresie energetyki. W tym samym komunikacie czytamy: „Program stanowi działanie ukierunkowane na oszczędzanie zasobów, którego celem jest promowanie innowacyjnego modelu biznesowego opartego na oszczędzaniu energii i obniżaniu kosztów w szkołach. Dzięki niemu dzieci w Walencji nauczą się kochać i szanować otaczający je świat, wykorzystując energię, wodę i gaz”. Głównym założeniem realizowanego od dwóch lat projektu MAtchUP (MAximizing the UPscaling and replication potential of high level urban transformation strategies) jest stworzenie dobrze prosperujących i bardziej przyjaznych do życia miast dla wszystkich obywateli. Więcej informacji: strona projektu MAtchUP

Kraje

Hiszpania

Powiązane artykuły