European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

Lepszy monitoring efektywności energetycznej budynków

Dzięki opracowaniu nowych narzędzi i metodologii, projekt PERFORMER ma poprawić zarządzanie energią w budynkach i zagwarantować ich efektywność energetyczną.

W ciągu ostatnich pięciu lat status efektywności energetycznej budynków zmienił się z mile widzianego dodatku na priorytet sektora. Niestety dobrze zdefiniowane cele nie zawsze przekładają się na skuteczne działania. Luki między efektywnością prognozowaną a faktyczną mogą być ogromne, skutkując słabym zwrotem z inwestycji. Celem projektu PERFORMER jest rozwiązanie tego problemu za pomocą holistycznej metodologii monitoringu energii. A czas płynie. Jeżeli UE ma osiągnąć do roku 2020 swój cel poprawy efektywności energetycznej europejskich budynków o 20%, wciąż potrzebne są spore wysiłki na rzecz wspomagania przyjmowania się komponentów i produktów nowej generacji, doskonalenia metod modelowania i monitoringu, ustalenia wspólnych norm europejskich i zmniejszania luki efektywności. Pracujące od 2013 r. konsorcjum PERFORMER ma nadzieję wspomóc UE w sprostaniu tym wyzwaniom, zwłaszcza poprzez wyposażanie interesariuszy w nowe narzędzia i metodologie. Pośród nich można wymienić: komplet oprzyrządowania energetycznego w skrzynce – do monitorowania wydajności energetycznej; środowisko symulacji energii oraz oparty na chmurze obiekt do przechowywania danych i symulacji, który ułatwia przeprowadzanie analiz porównawczych z rozwiązaniami lokalnymi. Zestaw instrumentów przejdzie testy na czterech stanowiskach demonstracyjnych we Francji, Hiszpanii, Polsce i Zjednoczonym Królestwie. Zostały wybrane ze względu na swój potencjał walidacji technologii PERFORMER, ale także z powodu lokalizacji w krajach o zdecydowanie odmiennych warunkach klimatycznych. W Cardiff partnerzy projektu będą mierzyć lukę efektywności Saint Teilo’s Church in the Wales Secondary School. Opracują system wykrywania utajonego i nieprawidłowego zużycia energii elektrycznej w Hotel de Las Letras w Madrycie, postarają się osiągnąć dalsze obniżenie zużycia energii w już najlepszym w swojej klasie Baltic Plaza Hotel w Kołobrzegu, a także przeprowadzą ewaluację zużycia energii elektrycznej w Woopa – bezemisyjnym budynku z pozytywną energią według projektu GDF Suez w Lyonie. Pomiary oprą się na zestawie odpowiednich, zdefiniowanych w ramach projektu, wskaźników ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, które zostaną przeanalizowane przed i po wdrożeniu narzędzi PERFORMER. Ma to pomóc konsorcjum w ewaluacji efektywności narzędzi. Przy okazji czwartego walnego zgromadzenia, które odbyło się w dniach 28-29 stycznia w Saclay, Francja, zespół stwierdził, że jest na dobrej drodze do rozpoczęcia od lutego 2016 r wdrażania na miejscu sprzętu i oprogramowania PERFORMER. Ku końcowi mają się prace zespołu nad narzędziem ramowym PERFORMER wraz ze szczegółowymi metodologiami, które zostały zdefiniowane na potrzeby oceny efektywności energetycznej budynków. Architektura wysokiego poziomu platformy sprzętowej i programistycznej ICT PERFORMER już została dopracowana. Na kolejnym etapie konsorcjum zajmie się ustalaniem, w jaki sposób zintegrować każdy komponent z istniejącymi systemami w budynkach pilotażowych. W razie powodzenia, PERFORMER ma pobudzić branżę poprzez zapewnienie korzyści skali, przekładające się na pokaźne oszczędności w kosztach modernizacji i skrócenie okresu zwrotu nakładów inwestycyjnych. Więcej informacji: PERFORMER http://performer-project.eu/

Kraje

Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły