Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Skuteczny sposób na radzenie sobie z rewolucją w obszarze danych mobilnych

Partnerzy dofinansowanego ze środków UE projektu DUPLO dbają o to, aby kolejna generacja telefonów komórkowych była w stanie obsłużyć masowy wzrost przesyłu danych.

Nowatorskie prace badawcze nad rozwojem technologii komunikacyjnej, która ma efektywniej wykorzystywać ograniczone pasmo radiowe, zostały zaprezentowane przez partnerów dofinansowanego ze środków unijnych projektu DUPLO na „Kongresie Mobilnego Świata” (Mobile World Congress) w Barcelonie, Hiszpania, który odbył się w dniach 2-5 marca 2015 r. Zadanie postawione przed projektem DUPLO polegało na opracowaniu praktycznych sposobów radzenia sobie z masowym wzrostem natężenia ruchu danych mobilnych wraz z prognozowaną gwałtowną zwyżką liczby urządzeń bezprzewodowych. Do roku 2020 spodziewany jest tysiąckrotny wzrost ilości przesyłanych danych mobilnych i bezprzewodowych w porównaniu do roku 2010. Nieodzowna jest odpowiednia infrastruktura, aby obsłużyć ten prognozowany wzrost, podobnie jak w przypadku europejskiej sieci drogowej, która wymaga modernizacji, aby sprostać szybko rosnącej liczbie samochodów. Co więcej, samo zróżnicowanie aplikacji i sposobów przesyłu z bądź do naszych urządzeń mobilnych już wkrótce będzie znacznie większe niż obecnie, co przełoży się na większą dywersyfikację wymagań w stosunku do usług, urządzeń i sieci. Rozwiązanie opracowane w ramach DUPLO zmierza do lepszego wykorzystania dostępnej szerokości pasma w energooszczędny sposób za pomocą dupleksowej transmisji radiowej. Technologia umożliwia korzystanie z tej samej częstotliwości nośnej do jednoczesnej transmisji i odbioru danych, dzięki czemu dane mogą poruszać się w tej samej szerokości pasma radiowego. W czasie wydarzenia w Barcelonie zaprezentowany został autonomiczny, wielopasmowy duplekser EBD jako realna alternatywa dla filtrów SAW (akustycznych fal powierzchniowych o stałej częstotliwości), które są obecnie stosowane w telefonach komórkowych. „Nasze rozwiązanie toruje drogę do zintegrowanych, rekonfigurowalnych, wielopasmowych modułów frontendowych na potrzeby dupleksowego podziału częstotliwości w telefonach komórkowych kolejnej generacji” – powiedział Joris Van Driessche, menedżer programu rekonfigurowalnych pasm radiowych w IMEC, partner projektu DUPLO. Wysyłanie i odbieranie w tym samym czasie i na tej samej częstotliwości pasma otwiera nowe możliwości pod względem podnoszenia wydajności bezprzewodowej komunikacji i wprowadzania transmisji dupleksowej w przyszłych systemach 5G (piątej generacji). Dzięki temu Europa zachowa także swój status pioniera komunikacji mobilnej, która jest siłą napędową przełomowych osiągnięć technologicznych, od urządzeń do noszenia na ciele po samochody i domy podłączone do Internetu. Jednak, aby to osiągnąć, zespół projektu DUPLO musiał najpierw stawić czoło wyzwaniom, takim jak interferencje własne spowodowane transmisją i odbiorem na tej samej szerokości pasma. Przeanalizowane i opracowane zostały rozwiązania techniczne w celu umożliwienia transmisji dupleksowej do zastosowania w różnorodnych sieciach komunikacji bezprzewodowej, w tym w urządzeniach mobilnych. Następnie stworzono platformę testową do weryfikacji poprawności, aby połączyć wypracowane rozwiązania techniczne w funkcjonalny system komunikacji dupleksowej. Prace nad dwuipółletnim projektem DUPLO, który otrzymał 3,3 mln EUR dofinansowania ze środków UE, mają zostać sfinalizowane wraz z końcem kwietnia 2015 r. Ostateczne ustalenia omawiane będą w maju 2015 r. na konferencji w Glasgow, Szkocja. Więcej informacji: DUPLO http://www.fp7-duplo.eu/index.php

Kraje

Finlandia

Powiązane artykuły

Nowe produkty i technologie

9 Grudnia 2016