Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

MAPPING bada oddziaływanie Internetu na społeczeństwo

Partnerzy projektu MAPPING dążą do wypracowania wiedzy na temat wielu zróżnicowanych aspektów najnowszych zmian w Internecie i ich następstw.

Czy pamiętacie, jak 15 lat temu pluskwa milenijna trzymała wszystkich w napięciu? Jeżeli taka awaria wydarzyłaby się teraz, od razu odczulibyśmy, na ile wszechobecny jest Internet w naszym życiu i jak intensywnie korzystamy z niego, aby wymieniać się cennymi i często wrażliwymi informacjami. Prócz umożliwiania szybkiego dostępu do informacji i zakupów online, Internet pomaga nam jako społeczeństwu definiować swoją tożsamość. Jest niezbędny w debatach i działaniach publicznych, a także odzwierciedla ewolucję naszych narodów w kwestiach prywatności i wolności wypowiedzi – poddaną w wątpliwość przez ostatnie wydarzenia. Impulsem do podjęcia prac nad projektem MAPPING była chęć zgłębienia wpływu Internetu na społeczeństwo. Zespół, w skład którego wchodzą uczelnie, instytuty badawcze, organizacje międzynarodowe, NGO i przedsiębiorstwa programistyczne, wnosi wkład w europejską debatę nad administrowaniem Internetem, prywatnością i własnością intelektualną. „Głównym wyzwaniem jest umożliwienie odkrywania informacji (z jednej strony) i jej chronienia (z drugiej). Odpowiedź – jeżeli takowa istnieje – brzmi ‘to zależy’. To zależy od wielu rzeczy, ale najpierw musimy zrozumieć pewne podstawy co do tego czym raczej jest Internet, niż jak go używać” – jak czytamy na blogu Patricka Curry, dyrektora generalnego British Business Federation Authority, w witrynie projektu. To i inne zagadnienia znajdą się w centrum debat prowadzonych w ramach MAPPING, aż do zakończenia projektu przewidywanego na luty 2018 r. Monitoring obejmie innowacyjne strategie, modele biznesowe i ramy prawne Europejskiej agendy cyfrowej, do których zgłaszane będą sugestie udoskonaleń, by ostatecznie przyjęły formę pełnego planu działania z wytycznymi politycznymi, uwzględniającymi interesy i opinie wszystkich interesariuszy. Prace oprą się w dużej mierze na czterech inicjatywach. Pierwsza z nich to „Policy Watch” – monitoring istotnych zmian, takich jak niedawny wyrok rumuńskiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uznania za niekonstytucyjną krajowej ustawy o bezpieczeństwie cybernetycznym, kampania UE na rzecz pozyskiwania kluczy szyfrujących od przedsiębiorstw internetowych w celu przeciwdziałania terroryzmowi czy hiszpańska ustawa o własności intelektualnej. Inicjatywa dysponuje własną stroną internetową, która jest kopalnią informacji dla każdego zainteresowanego tymi zagadnieniami. Druga inicjatywa kładzie nacisk na zarządzanie Internetem i poświęcona będzie dążeniu do równowagi między jurysdykcjami terytorialnymi a tym, co partnerzy projektu określają mianem „uniwersalnego dziedzictwa ludzkości” w przestrzeni europejskiej. Przeprowadzona zostanie analiza luk w świetle istniejących ograniczeń, a także zbadane zostaną sposoby zachęcania do aktywności obywatelskiej. Dwie ostatnie inicjatywy polegać będą na poszukiwaniu zrównoważenia w modelach prywatności, osobowości i biznesu, a także przedstawione zostaną rekomendacje w zakresie ochrony IPR w UE. Konkluzje i rekomendacje MAPPING zostaną zebrane w planie działania, który – jak wszystko na to wskazuje – będzie niezwykle ważny dla przyszłości technologii internetowych w Europie. Aby innowacje, takie jak Internet rzeczy, mogły zostać przyjęte z otwartymi ramionami, granice prywatności w Internecie muszą zostać wyraźnie zdefiniowane. Więcej informacji: MAPPING http://www.mappingtheinternet.eu/

Kraje

Niderlandy

Powiązane artykuły