European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

MARLISCO demonstracją publicznej woli rozwiązania problemu odpadów morskich

Dorobkiem projektu MARLISCO będzie zbiór bezcennych narzędzi do podnoszenia świadomości społecznej w kwestii odpadów morskich i propagowania skutecznych działań.

Często mówi się, że oceany są swego rodzaju ostateczną granicą, skrywającą przed naukowcami jeszcze wiele odkryć. Niemniej coraz bardziej trafia do naszej świadomości, jakie szkody wyrządziły w tych ekosystemach praktyki składowania odpadów. Zespół projektu MARLISCO jest jednym z przyczynków tej podwyższonej świadomości społeczeństwa. Od czerwca 2012 r. partnerzy projektu pracują nad promowaniem wśród interesariuszy współodpowiedzialności z zamysłem położenia podwalin pod bardziej konkretne działania. W ubiegłym miesiącu w Rzymie, Włochy, odbyło się spotkanie zamykające projekt. Wydarzenie stworzyło okazję do przeanalizowania inicjatyw podejmowanych w ciągu ostatnich trzech lat. MARLISCO można postrzegać jako głos przewodni w kwestii odpadów morskich i utylizowania ich. Choć naukowcy pilnie pracują nad odpowiedzią na wiele pytań dotyczących odpadów morskich, panuje powszechne przekonanie, że teraz jedynym skutecznym rozwiązaniem jest przede wszystkim zapobiegać przedostawaniu się do oceanów 8,6 mld ton tworzyw sztucznych rocznie. W tym celu nieodzowne są dwa kluczowe działania: podejmowanie akcji zmierzających do podniesienia świadomości społecznej oraz wspieranie inicjatyw lokalnych, krajowych i regionalnych. W ciągu ostatnich trzech lat zespół MARLISCO dowiódł, że Europejczycy martwią się odpadami morskimi i chcą podjąć wszelkie możliwe działania, aby odwrócić negatywny trend. Naukowcy zorganizowali na przykład konkurs wideo, w którym wzięło udział około 2 123 młodych ludzi i 118 szkół z całej Europy, a także fora krajowe, e-kursy dla edukatorów oraz dwuetapowe konsultacje publiczne dotyczące postrzegania odpadów morskich i prezentowanych w tym zakresie postaw – ich drugi etap właśnie zakończył się w tym tygodniu. Wszystkie te inicjatywy unaoczniły stopień zainteresowania opinii publicznej w Europie. Zwłaszcza 379 filmów zgłoszonych na konkurs stanowi wystarczający dowód zaangażowania. Potencjalne rozwiązania zmierzające do wyeliminowania odpadów morskich również były ważnym przedmiotem prac projektu MARLISCO. W następstwie gruntownej ewaluacji mocnych i słabych stron, wskazano 73 najlepsze praktyki redukowania ilości odpadów w europejskich morzach. Wśród nich można wymienić sprzątanie plaż, programy recyklingu butelek z tworzyw sztucznych, kampanie na rzecz ograniczania dostępności bezpłatnych toreb plastikowych, zachęty dla rybaków do zbierania tworzyw sztucznych wplątanych w sieci, przewodniki po sposobach minimalizacji odpadów itp. Przed zakończeniem projektu, planowanym na maj 2015 r., zgromadzone informacje posłużą za podstawę do opracowania wytycznych w sprawie problemów, procesów i rozwiązań dotyczących odpadów morskich oraz zaleceń w zakresie sposobów komunikowania się z interesariuszami. Partnerzy projektu nadal pracują nad pewnymi istotnymi dokonaniami, które mają nadzieję już niedługo zaprezentować. Jednym z nich jest dokumentalny program internetowy mający w interaktywny sposób wyczulić opinię publiczną na źródła odpadów morskich, ich oddziaływanie i dostępne rozwiązania. W planach jest także poważna gra pt. „Morska drużyna marzeń” (Sea dream team). Gracze będą mieć możliwość wcielania się w osiem postaci o różnej proweniencji – od rybaka po entuzjastę plażowania – a każdy profil będzie wiązać się z własnym punktem widzenia na wpływ odpadów morskich. Więcej informacji: MARLISCO http://www.marlisco.eu/

Kraje

Włochy

Powiązane artykuły