CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

Kierowanie rozwojem sieci morskich obszarów chronionych na Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym

Dofinansowany ze środków unijnych projekt COCONET (COast to COast NETworks of marine protected areas) poświęcony jest analizie sieci MOC na Morzu Śródziemnym i na Morzu Czarnym.

Około 4% europejskich wód należy obecnie do morskich obszarów chronionych (MOC) w ramach sieci „Natura 2000”. Jednak jak przyznano w unijnej dyrektywie ramowej w sprawie strategii morskiej (MSFD), potrzebne jest bardziej kompleksowe rozwiązanie niż istniejące sieci MOC, jeżeli chcemy zadbać o ich reprezentatywność i spójność ekologiczną. Projekt COCONET (COast to COast NETworks of marine protected areas) poświęcony jest analizie sieci MOC na Morzu Śródziemnym i na Morzu Czarnym. Ostatecznym celem projektu jest poprawa strategii efektywnego zarządzania środowiskowego; ustalenie, czy istniejące na tych morzach MOC są wystarczające do tworzenia ekologicznych sieci oraz przedstawienie sugestii na temat projektowania dalszych programów ochrony, opartych na efektywnej wymianie między obszarami chronionymi. W trzecim roku realizacji projektu, zespół COCONET przygotowuje wytyczne w zakresie zakładania sieci MOC na podstawie łączliwości różnych obszarów. W opracowaniu jest także szczegółowy „atlas” wiatrów na obydwu akwenach, który ma pomóc w przeprowadzeniu studium wykonalności morskich farm wiatrowych (MFW) w tych regionach. Mając na względzie to, jak ważne jest angażowanie przyszłych pokoleń, partnerzy projektu uruchomili niedawno COCONET Kids – zasoby online dla nauczycieli i uczniów zawierające gry, pomysły na zajęcia i strefę dla nauczycieli. Aby przygotować wytyczne w zakresie zakładania sieci MOC, partnerzy projektu COCONET, pośród których znalazło się 39 instytutów oraz małych i średnich przedsiębiorstw z 22 krajów, identyfikują grupę wzajemnie połączonych miejsc, które mają wspólne cechy ekosystemu. Celem jest rozpoznanie fizycznych i biologicznych procesów oraz połączeń, które rządzą wzorcami rozmieszczenia bioróżnorodności. Jeżeli chodzi o morskie farmy wiatrowe na Morzu Śródziemnym i na Morzu Czarnym, zespół pracuje nad ustaleniem, jakie hipotetyczne oddziaływanie miałby ich rozwój na ekosystem morski. Według COCONET morskie farmy wiatrowe tak naprawdę umacniają bioróżnorodność morską poprzez wprowadzanie podwodnych konstrukcji, na których mogą osadzać się gatunki denne i przyciągać w ten sposób populacje ryb, zniechęcając jednocześnie do połowów włokiem. W ramach projektu COCONET ma zostać obliczona wydajność i zrównoważenie morskich farm wiatrowych dla kolejnego pokolenia. Jak zauważa jeden z członków zespołu: „Zdajemy sobie sprawę, że koordynacja zintegrowaną siecią MOC/MFW ma zasadnicze znaczenie i potrzebne są konkretne działania w celu zrównoważonego korzystania z naszych pięknych mórz”. Dwa projekty pilotażowe już zostały przygotowane dla Morza Czarnego i Śródziemnego. Mają posłużyć do wykorzystania koncepcji wypracowanych przez zespół COCONET w realnych warunkach. Działania w ramach projektów pilotażowych objęły do tej pory wykorzystanie statków oceanograficznych do prac na otwartych i głębokich wodach oraz mniejszych jednostek do badań przybrzeżnych. Więcej informacji: COCONET http://www.coconet-fp7.eu/

Kraje

Włochy

Powiązane artykuły