Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Naukowcy z projektu PERSEUS o krok bliżej unijnego systemu nadzoru morskiego

Dofinansowani ze środków UE naukowcy przeprowadzają testy obserwacji morskich z użyciem podwodnego hydrofonu pasywnego nowej generacji .

Tragiczne wypadki ze skutkiem śmiertelnym na europejskich morzach ponownie skupiły uwagę opinii publicznej na operacjach poszukiwawczo-ratowniczych i nadzorze morskim. Naukowcy UE z projektu PERSEUS budują unijny system nadzoru morskiego, który ma nam pomóc w pogłębieniu wiedzy o tym, co się dzieje na europejskich wodach, i przeprowadzają jego demonstrację. W tym celu zespół PERSEUS przeprowadził niedawno testy walidacyjne na wodach La Spezia we Włoszech, wykorzystując autonomiczny pojazd obserwujący środowisko morskie o nazwie Waveglider. Zespół techniczny z Morskiego Centrum Badawczo-Doświadczalnego (CMRE) NATO połączył siły z Platformą Oceaniczną Wysp Kanaryjskich (PLOCAN), aby przetestować pojazd Waveglider, wyposażony w podwodny hydrofon pasywny nowej generacji. Uważa się, że hydrofon mógłby przyczynić się do sprostania jednemu z głównych wyzwań projektu PERSEUS – wykrywania i charakterystyki podwodnych sygnatur akustycznych. CMRE i PLOCAN to zaledwie dwóch spośród 33 partnerów projektu PERSEUS, których pracami kieruje przedsiębiorstwo Indra z Hiszpanii. Przed ostatnimi testami, zespół projektu już przeprowadził dwa poważne etapy demonstracyjne: w 2013 r. z udziałem Francji, Hiszpanii, Portugalii i Włoch oraz w 2014 r. z udziałem Grecji. Przez ponad cztery lata konsorcjum dążyło do osiągnięcia nadrzędnego celu, jakim jest budowa i demonstracja unijnego systemu nadzoru morskiego, który połączy istniejące instalacje krajowe i wspólnotowe oraz wzmocni je innowacyjnymi technologiami. Od początku jednym z kluczowych zamierzeń zespołu PERSEUS był wkład w europejski system nadzorowania granic (EUROSUR) w zakresie wykonalności, norm, najlepszych praktyk i przepisów. Rozwiązanie PERSEUS zapewni w czasie rzeczywistym opis sytuacji: od obszarów nadmorskich po otwarte morze. Poprawi także i zautomatyzuje wykrywanie i identyfikację podejrzanych lub odmawiających współpracy jednostek pływających, przez co ułatwi proces decyzyjny i skróci czas reakcji władz. Ponadto ułatwi udzielanie wsparcia oraz koordynację akcji przechwytywania i ratowania na morzu, a także podniesie skuteczność tego typu działań. Jedną z kluczowych sił napędowych projektu PERSEUS są innowacje technologiczne, w szczególności wykrywanie oraz analiza na potrzeby wykrywania nisko latających celów i małych jednostek pływających. Od samego początku zespół dążył do tego, by system był w stanie połączyć wielorakie czujniki i źródła informacji. To system obejmujący całą UE, a więc zasadnicze znaczenie miało umożliwienie nieustannego dostosowywania rozwiązania PERSEUS do nowych technologii oraz tego, aby rozwiązania stosowane na szczeblu krajowym, takie jak SIVE, SPATIONAV i inne, a także europejskie inicjatywy podejmowane przez agencję Frontex, EUROSUR i DG MARE mogły być integrowane. Po przeprowadzonych niedawno testach walidacyjnych już niedługo, bo w maju tego roku, przyjdzie czas na etap demonstracyjny na wodach Gran Canaria. Oficjalne zamknięcie prac nad projektem zaplanowano na koniec czerwca 2015 r. Istnieje nadzieja, że ścisła współpraca państw członkowskich w ramach multidyscyplinarnego zespołu PERSEUS pomoże wypracować kompleksowy system nadzoru morskiego funkcjonujący od regionów nadmorskich po otwarte morze. Więcej informacji: PERSEUS http://www.perseus-fp7.eu/

Kraje

Hiszpania

Powiązane artykuły