Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

Prezentacja INMARE i AQUASPACE na konferencji atlantyckiej w Brukseli

Zaprezentowane w ubiegłym miesiącu w Brukseli na konferencji poświęconej Oceanowi Atlantyckiemu projekty INMARE i AQUASPACE są jednymi z wielu rozpoczętych niedawno przedsięwzięć w ramach programu „Horyzont 2020”, które koncentrują się na badaniach Oceanu Atlantyckiego.

W maju 2013 r. UE, Kanada i USA podpisały Deklarację z Galway w sprawie współpracy w rejonie Oceanu Atlantyckiego, która dała początek sojuszowi na rzecz międzynarodowych badań nad Atlantykiem. Pośród celów deklaracji znalazło się pogłębianie wiedzy na temat Oceanu Atlantyckiego i jego dynamicznych systemów poprzez wspólne prowadzenie działań obserwacyjnych, a przez to poprawianie kondycji oceanu i zarządzania jego zasobami oraz promowanie zrównoważonej gospodarki. Ostatnio rozpoczęła się realizacja różnych projektów w programie „Horyzont 2020”, które na rozmaite sposoby wniosą swój wkład w osiągnięcie celów Deklaracji z Galway. Projekty INMARE i AQUASPACE znalazły się pośród tych, które zostały w ubiegłym miesiącu zaprezentowane na konferencji The Atlantic – Our Shared Resource: Making the Vision Reality. INMARE Środowisko morskie może się pochwalić niezwykle bogatą różnorodnością biologiczną oraz powiązaną z nią różnorodnością chemiczną i bioaktywną; jednak znaczna część tej skarbnicy nadal nie została zbadana. W szczególności jednym z obszarów, który w znacznej mierze nie jest wykorzystywany, to cała gama podwodnych zasobów mikrobiologicznych. Ten właśnie obszar mają zbadać partnerzy rozpoczętego właśnie projektu INMARE (Industrial Applications of Marine Enzymes: Innovative screening and expression platforms to discover and use the functional protein diversity from the sea). Na konferencji atlantyckiej projekt INMARE został zaprezentowany przez Jana-Barta Calewaerta z SeaScape UK. Calewaert wyjaśnił, że zespół poświęci kolejne cztery lata na studiowanie przebogatych zasobów genetycznych drobnoustrojów w Atlantyku. Partnerzy projektu rozpoczętego na początku kwietnia – którego koordynatorem jest profesor Peter Golyshin z Uniwersytetu w Bangor w Zjednoczonym Królestwie – zajmą się usprawnianiem prac nad odkrywaniem enzymów poprzez między innymi przeanalizowanie najważniejszych wąskich gardeł łańcucha wartości. Istnieje nadzieja, że prace nad INMARE doprowadzą do powstania zbiorów enzymów morskich z wysokim udziałem „wszechstronnych” enzymów, które mogą zostać użyte w całej gamie zastosowań. Członkowie konsorcjum przygotowują się na wyzwanie – każda z zaangażowanych organizacji jest liderem na rynku w produkcji enzymów i procesów biokatalitycznych, mających skutecznie zapewnić bezpieczniejsze farmaceutyki, tańsze rolnictwo i bioprodukty (biopolimery). Łącznie partnerzy projektu już dysponują dużą liczbą bibliotek genów oraz najnowocześniejszymi narzędziami i obiektami, które można wykorzystać do ekstrakcji materiału genetycznego oraz ekspresji, analizy czy sekwencjonowania genów. Atlantyk nie zna granic, przez co szczególnej wartości dodanej zdaniem Calewaerta nabiera międzynarodowy charakter zespołu – w jego skład wchodzą członkowie spoza UE jak Uniwersytet w Toronto z Kanady; przedsiębiorstwo Uni Research i Uniwersytet w Bergen z Norwegii oraz INOFEA i University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland FHNW. Więcej informacji na temat projektu zostanie udostępnionych już niedługo na stronie internetowej projektu INMARE. Więcej informacji: INMARE http://www.inmare-h2020.eu/ AQUASPACE Zaskoczeniem może być informacja, że to już nie rybołówstwo dostarcza większości ryb na nasze stoły – tylko akwakultura. Jak i gdzie ten obszar hodowli najlepiej wpisuje się w nasze morza i jeziora? Projekt AQUASPACE (Ecosystem Approach to making Space for Aquaculture), zaprezentowany przez profesora Kenny'ego Blacka ze Szkockiego Instytutu Morskiego w Zjednoczonym Królestwie i profesora Jona Granta z Uniwersytetu Dalhousie w Kanadzie, będzie poświęcony przez najbliższe trzy lata zgłębianiu tego właśnie zagadnienia. Nadrzędnym celem AQUASPACE jest zapewnienie większego akwenu wysokiej jakości wód na akwakulturę poprzez przyjęcie podejścia ekosystemowego do akwakultury (EAA) i morskiego planowania przestrzennego (MSP). Ostatecznie istnieje nadzieja, że dążenie do osiągnięcia tego celu zaowocuje bezpieczeństwem żywności i szerszymi możliwościami zatrudnienia poprzez wzrost gospodarczy. W skład zespołu AQUASPACE wchodzi 21 partnerów, którzy będą przeprowadzać studia przypadku na stanowiskach w Ameryce Północnej, Australii, Chinach i Europie oraz opracują szereg narzędzi do skutecznego wdrożenia EAA i MSP na rzecz sektora akwakultury. Jednym z istotnym aspektów projektu będzie nacisk na wspólne wypracowywanie wiedzy, co ma się odbywać w ramach ścisłej współpracy z sektorem akwakultury, administratorami obszarów przybrzeżnych, planistami i innymi interesariuszami. Wypowiadając się na konferencji, profesor Black zauważył: „Zapytamy ludzi, czego chcą i czego potrzebują – nie będziemy im mówić czego potrzebują. Stworzymy grupę referencyjną, w skład której wejdą przedstawiciele sektora publicznego, a także zapewnimy wysoki poziom wymiany informacji w ramach studiów przypadku”. Profesor Grant dodał, że projekt AQUASPACE zajmie się zagadnieniami, z którymi nieuchronnie będą się musieli zmierzyć naukowcy i planiści: Jakich narzędzi naukowych można użyć w planowaniu przestrzennym? Jak możemy zarządzać akwakulturą w sposób zrównoważony na skalę ekosystemu? Więcej informacji: AQUASPACE http://www.aquaspace-h2020.eu/

Kraje

Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły