European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

Atlantyk – międzynarodowa współpraca badawcza na rzecz naszych wspólnych zasobów

Musimy współpracować z międzynarodowymi partnerami badawczymi, aby poznać, chronić i w sposób zrównoważony rozwijać nasze oceany w przyszłości – oto główne przesłanie komisarza Moedasa z niedawnej konferencji poświęconej Oceanowi Atlantyckiemu.

Wypowiadając się na konferencji Atlantyk – nasz wspólny zasób: przekuwanie wizji w rzeczywistość w Brukseli, Carlos Moedas – komisarz do spraw badań, nauki i innowacji, podkreślił wagę Atlantyku i innych oceanów jako zasobów podtrzymujących życie oraz naszej odpowiedzialności za ich ochronę i zbieranie plonów ich obfitości. Wskazał także na międzynarodowe dążenia ukierunkowane na transgraniczne badania nad Oceanem Atlantyckim, którym nadano formalny charakter poprzez podpisanie dwa lata temu Deklaracji z Galway w sprawie współpracy w rejonie Oceanu Atlantyckiego. Zadbanie o to, by obecne i przyszłe pokolenia mogły korzystać z bogactwa oceanów, wymagać będzie podjęcia zdecydowanych kroków w kontekście badań naukowych – na przykład poprawienia naszych zdolności obserwacji i prognoz oceanicznych, pogłębienia znajomości dynamiki oceanów i zwiększenia naszej zdolności do rozpowszechniania wśród społeczeństwa wiedzy o oceanach. Zdaniem komisarza deklaracja z Galway, która zapoczątkowała sojusz na rzecz badań nad Atlantykiem między UE, USA i Kanadą, będzie skutecznym narzędziem w osiąganiu postępu w tym zakresie. Aczkolwiek, zdaniem komisarza, sojusz w obecnym kształcie dojrzał do rozszerzenia i objęcia nim sąsiadów atlantyckich, a wśród nich Brazylii, RPA i Republiki Zielonego Przylądka. Jak zauważył: „Podobnie jak ocean, społeczność badań oceanicznych nie zna granic (…) Prawdziwie transatlantycka współpraca w rejonie Oceanu Atlantyckiego nie może ograniczać się do jego północnych wybrzeży. Powodzenie tej inicjatywy jest nierozerwalnie związane z jej rozszerzeniem od Arktyki po Antarktykę – dopiero wówczas zaczniemy pojmować zagrożenia, wyzwania i sposobności, jakie przed nami stają. Z tych względów postrzegam rozszerzenie sojuszu na rzecz badań nad Oceanem Atlantyckim na południowy Atlantyk za priorytet na kolejne pięć lat”. Dzięki oparciu się na dorobku dotychczasowego sojuszu, możemy – zdaniem komisarza – osiągnąć konkretne cele badawcze, takie jak rozwinięcie nowych umiejętności w zakresie prognozowania poważnych zagrożeń i zmian na północnym Oceanie Atlantyckim i w systemie cyrkulacji, czy mapowanie krytycznych obszarów dna Atlantyku z zamiarem zwiększenia precyzji naszych modeli prognostycznych. Postęp prac badawczych będzie nieodzowny nie tylko dla ochrony ludności i planety, ale także dla zapewnienia przyszłego rozkwitu niebieskiej gospodarki. Niebieska gospodarka to obecnie mniej więcej 5,4 miliona miejsc pracy i wartość dodana brutto niemal 500 mld EUR rocznie. Zgodnie z przewidywaniami komisarza, do roku 2020 liczba miejsc pracy może zwiększyć się o 1,6 miliona, a wartość dodana brutto osiągnąć około 600 mld EUR. Sektory napędowe obejmą od biotechnologii i energii odnawialnej po akwakulturę i zasoby mineralne. Program „Horyzont 2020” wspomaga niebieskie badania na rzecz niebieskiego wzrostu, przeznaczając 145 mln EUR na ten obszar w latach 2014-2015. W programie prac Komisji na lata 2016-2017 przewidziany został dalszy wzrost inwestycji, zwłaszcza na zbliżenie badań morskich do rynku. W czasie dwudniowej konferencji zostało zaprezentowanych wiele projektów rozpoczętych niedawno w ramach programu „Horyzont 2020”. Komisarz Moedas podsumował, że pytanie nie dotyczy już tego, co leży za horyzontem lub kto może tam dotrzeć jako pierwszy? Pytanie brzmi teraz: w jaki sposób możemy razem pracować nad ochroną naszego największego zasobu naturalnego, ciesząc się jednocześnie cudami, jakie ma do zaoferowania? Więcej informacji: „Horyzont 2020”: bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-inland-water

Kraje

Austria, Belgia, Bułgaria, Brazylia, Kanada, Republika Zielonego Przylądka, Cypr, Czechy, Niemcy, Dania, Estonia, Grecja, Hiszpania, Finlandia, Francja, Chorwacja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowenia, Słowacja, Zjednoczone Królestwo, Stany Zjednoczone, Republika Południowej Afryki

Powiązane artykuły