Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

CORDIS Express: Badanie przeszłości za pomocą technologii przyszłości

Ten numer CORDIS Express poświęcony jest projektom dofinansowanym ze środków UE, które wnoszą wkład w rozwój archeologii i renowacji.

Archeologowie mogą być zakorzenieni w przeszłości, ale coraz częściej sięgają po nowoczesne narzędzia, aby zyskać pełniejszy obraz rozwoju rodzaju ludzkiego. Dzięki cyfrowym zbiorom danych, wydajnym nowym technologiom oraz postępom w datowaniu i kryminalistyce uzyskują bogatszy niż kiedykolwiek wcześniej przegląd naszej przeszłości. Pomagają im w tym dofinansowane ze środków UE projekty. W ramach na przykład projektu ARIADNE powstaje specjalistyczna infrastruktura danych, która ma ułatwić pracę archeologów poprzez zapewnienie scentralizowanego dostępu do bogatych zbiorów danych z konkretnych obszarów, okresów czy domen. Partnerzy projektu umożliwią transnarodowy dostęp do centrów danych, narzędzi i pomocy oraz stworzą nowe serwisy internetowe, oparte na popularnych interfejsach do repozytoriów danych, dostępności referencyjnych zbiorów danych i innowacyjnych technologiach. Podobnie jak naukowcy zajmujący się renowacją, którzy skupiają się co prawda na skarbach minionych czasów, ale korzystają z najnowszych osiągnięć w obrazowaniu i modelowaniu 3D. Angażują się też bez reszty w bieżące wydarzenia. Czego świadkami mogliśmy być niedawno, kiedy naukowcy z projektów ITN-DCH, EUROPEANA SPACE oraz 4D-CH-WORLD rozpoczęli prace nad projektem MOSUL z zamiarem wirtualnej renowacji artefaktów zniszczonych w następstwie niszczycielskiej grabieży 300-letniego muzeum w Mosulu przez grupę ekstremistów z ISIS. Ten numer CORDIS Express poświęcony jest tym i innym projektom dofinansowanym ze środków UE, które wnoszą wkład w rozwój archeologii i renowacji, a także powiązanym z nimi wiadomościom. - Advanced Research Infrastructure for Archaeological Dataset Networking in Europe (w języku angielskim) - Zniszczone artefakty z Mosulu zostaną odbudowane w 3D - High-tech nano-science help for cultural treasures (w języku angielskim) - ADS 3D Viewer: a 3D Real-Time System for the Management and Analysis of Archaeological Data (w języku angielskim) - Wyznaczanie trendów w nauce: Duńscy naukowcy ujawniają długo skrywane sekrety nastolatki z epoki brązu - INSIDDE: skaner na bazie grafenu ujawnia prawdziwą historię dzieła sztuki

Kraje

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Niemcy, Dania, Estonia, Grecja, Hiszpania, Finlandia, Francja, Chorwacja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowenia, Słowacja, Zjednoczone Królestwo