Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” dostępne w serwisie CORDIS

Ponad 4 000 kart informacji o projektach programu „Horyzont 2020” – pierwsza fala największego dotychczas programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji – można teraz przeglądać i przeszukiwać w serwisie CORDIS.

CORDIS niezmiennie pełni swoją rolę podstawowej, publicznej bazy danych Komisji Europejskiej, która zawiera opisy ponad 100 000 projektów dofinansowanych ze środków UE i ich wyników. Obejmuje minione 25 lat i teraz przedłuża świadczenie swoich usług na potrzeby projektów programu „Horyzont 2020”. Pierwsze umowy o udzielenie dotacji w ramach programu „Horyzont 2020” zostały podpisane w 2014 r., a co miesiąc dodawane są setki nowych projektów. CORDIS pobiera informacje z umów o udzielenie dotacji, publikując dla każdego projektu takie informacje jak: akronim, koszty, temat, system finansowania, cele, organizacje koordynujące i uczestniczące, w tym wsparcie KE dla poszczególnych beneficjentów. Projekty programu „Horyzont 2020” można teraz wyszukiwać według obszaru programowego i tematu, niemniej planowane jest dodanie dalszych informacji, takich jak witryny projektu, osoby kontaktowe i dziedziny przekrojowe. Wypróbowane zostanie także bardziej tematyczne podejście do informacji. Przeznaczone do publikacji raporty z projektów programu „Horyzont 2020” również zostaną w przyszłości udostępnione w serwisie CORDIS wraz z tysiącami streszczeń raportów, jakie są dostarczane obecnie przez partnerów projektów realizowanych w 7PR – poprzednim programie ramowym. Publikacja tych raportów znajdzie następnie swoje odzwierciedlenie w wielojęzycznych „Wynikach w skrócie” dla każdego projektu i relacji w bezpłatnym magazynie research*eu nt. wyników – ułatwiając identyfikację wyników nadających się do wykorzystania i okazji do tworzenia innowacji. Karty informacji o projektach w serwisie CORDIS zawierają także publikacje Open Access oraz dane badawcze gromadzone przez OpenAIRE. CORDIS udostępnia Portal Otwartych Danych Unii Europejskiej, który zawiera ogólne zbiory danych o wszystkich projektach 4PR, 5PR, 6PR, 7PR i teraz H2020. Użytkownicy danych mogą wielokrotnie i na różne sposoby korzystać z odczytywanych maszynowo informacji o projekcie wedle własnych potrzeb oraz z tysięcy innych, publicznych zbiorów danych z instytucji UE. Wyszukiwarka CORDIS oferuje także narzędzia do wyszukiwania danych w różnych formatach, takich jak RSS, PDF, XML, CSV czy po prostu zwykłych powiadomień e-mail. Planowane jest stopniowe rozbudowywanie tych funkcji. Serwis CORDIS koncentruje się na wynikach badań, ale osoby zainteresowane udziałem w projekcie dofinansowanym ze środków UE, znajdą wszelkie potrzebne informacje w portalu dla uczestników: zaproszenia do ubiegania się o dofinansowanie, dokumenty referencyjne, wnioski, dane ekspertów oceniających, zarządzanie projektami oraz sprawozdawczość. Można również dowiedzieć się więcej na temat bieżącego programu ramowego na lata 2014-2020 na stronie internetowej „Horyzont 2020”.

Kraje

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Niemcy, Dania, Estonia, Grecja, Hiszpania, Finlandia, Francja, Chorwacja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowenia, Słowacja, Zjednoczone Królestwo