CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

CORDIS Express: Naukowcy stawiają czoło demencji

W tym tygodniu wydanie CORDIS Express prezentuje dofinansowane ze środków UE projekty, które kładą nacisk na profilaktykę, diagnostykę i leczenie demencji.

Zważywszy na starzenie się Europejczyków możemy spodziewać się znaczącego nasilenia problemu chorób związanych z wiekiem, spośród których jedną z najbardziej widocznych i przygnębiających jest prawdopodobnie demencja. Demencję – spadek sprawności umysłowej dotykający głównie osoby starsze – wywołuje najczęściej choroba Alzheimera (około 50-70% przypadków w UE) lub następujące po sobie udary, które skutkują demencją wielozawałową (około 30% przypadków w UE). Około 6-7 milionów ludzi w UE cierpi obecnie na demencję. Zaburzenia otępienne są przewlekłe, postępujące, długotrwałe i jak dotąd nieuleczalne. Choroba sieje spustoszenie w życiu zdiagnozowanych osób i ich rodzin. Nieodzowność kosztownej opieki i zapotrzebowanie na opiekę nieformalną w połączeniu z wysoką prewalencją oznaczają, że wywiera ona coraz większą presję na sektor zdrowia i pomocy społecznej. Szacuje się, że koszty związane z demencją w Europie sięgają 177 mld EUR, a rozziew pomiędzy obciążeniem a budżetem jest coraz większy. Kluczowego znaczenia nabierają zatem badania nad profilaktyką, diagnostyką i leczeniem. W 7PR badania nad demencją były wspomagane w szczególności z budżetu działania „Badania nad mózgiem i chorobami pokrewnymi”, ze szczególnym naciskiem na translację podstawowych odkryć na zastosowania kliniczne. Widzimy owoce tych nakładów inwestycyjnych w dorobku omawianych w tym tygodniu projektów. Na przykład projekt IN-MINDD, nad którym prace kończą się w październiku, poświęcony jest projektowaniu i testowaniu nowoczesnego systemu elektronicznego do profilowania indywidualnego zagrożenia demencją i reagowania na nie za pomocą połączenia strategii online z opcjami udostępnianymi na miejscu. W ramach programu „Horyzont 2020” walka z demencją ujęta jest w wyzwaniu społecznym: Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan. W latach 2014-2015 UE planuje zainwestować około 1 200 mln EUR w to wyzwanie, a niektóre projekty z tego obszaru już są uruchamiane. Na przykład E-SPACE, którego realizacja ruszyła wraz z początkiem lipca, będzie zajmować się poprawą użyteczności klinicznej testów funkcji poznawczych ukierunkowanych między innymi na demencję. W tym tygodniu wydanie CORDIS Express prezentuje te i inne projekty, które kładą nacisk na profilaktykę, diagnostykę i leczenie demencji oraz powiązane z nimi wiadomości. - Zdrowy tryb życia zmniejsza ryzyko demencji - Czynniki predysponujące do demencji - VPH Dementia Research Enabled by IT (w języku angielskim) - Aplikacje dla chorych na demencję sposobem na poprawę opieki - European Standardised Process Approach to Cognitive Evaluation in older people (w języku angielskim) - Wyznaczanie trendów w nauce: Badania ujawniają radykalne różnice w tempie starzenia się

Kraje

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Niemcy, Dania, Estonia, Grecja, Hiszpania, Finlandia, Francja, Chorwacja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowenia, Słowacja, Zjednoczone Królestwo