Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Zintegrowany system okien zmniejsza straty ciepła i zapewnia komfortową temperaturę

Wspierany ze środków UE projekt ma na celu wyeliminowanie jednej z głównych przyczyn utraty ciepła w budynkach poprzez opracowanie zintegrowanego systemu okien, zapewniającego budynkowi ciepło przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu izolacji.

Celem projektu MLSYSTEM jest wprowadzenie na rynek europejski wielofunkcyjnego okna poprzez wykorzystanie najnowszych pół-przezroczystych technologii fotowoltaicznych (PV) w szybach zespolonych. Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu możliwa będzie przyjazna dla środowiska produkcja elektryczności przy wykorzystaniu paneli PV zintegrowanych w zespolonej szybie. Jednocześnie szyby zespolone będą przekazywać energię cieplną pochodzącą z promieni słonecznych do pomieszczenia, aby zapewnić ekonomiczną opcję ogrzewania. Dodatkowo rozwiązania opracowane w projekcie MLSYSTEM zapewnią lepszą izolację cieplną w porównaniu ze standardowymi oknami. Dzięki tym właściwościom właściciele i administratorzy budynków będą mieli okazję znacznie zwiększyć wydajność pod względem zużycia energii. Zostanie to osiągnięte dzięki ograniczeniu kosztów energetycznych i zmniejszeniu zapotrzebowania na kopalniane źródła energii. Ponadto rozwiązanie to zapewni wysoki poziom przezroczystości optycznej dzięki wykorzystaniu fotowoltaicznego barwnikowego ogniwa słonecznego (DSSC). Rozwiązanie MLSYSTEM można wykorzystać nie tylko w przypadku okien i dachów, ale także przy różnych fasadach, np. ścianach osłonowych w budynkach, powierzchniach szklanych, holach, werandach, świetlikach, ścianach wewnętrznych, ściankach działowych i konstrukcjach ogrodowych. Do tej pory takie miejsca były nieodpowiednie do montażu PV. Nowe okna powinny okazać się szczególnie atrakcyjną opcją w przypadku nowych europejskich budynków o wyjątkowo niskim zużyciu energii. Pierwszym krokiem zespołu będzie komercjalizacja produktu końcowego i zainteresowanie nim deweloperów. W przyszłości produkt będzie także potencjalnie dostępny w sprzedaży dla indywidualnych gospodarstw domowych. Obecnie w ramach projektu finalizuje się badania mające potwierdzić możliwości wprowadzenia na rynek takich okien pod względem technicznym i ekonomicznym. Ocena ta stanowi pierwszą fazę projektu. Następnym krokiem będzie złożenie wniosku o dofinansowanie fazy drugiej w ramach programu Horyzont 2020 (instrument MŚP), aby umożliwić przeprowadzenie złożonych badań i prac rozwojowych w celu oceny dalszego potencjału produkcyjnego produktu i jego wprowadzenia na rynek. Dotychczas wyprodukowano prototyp okna, który poddano próbom laboratoryjnym, zakończonym obiecującymi wynikami. "Wyniki tych prób utwierdziły nas w przekonaniu, że uda nam się osiągnąć ogólne cele projektu", wyjaśnia koordynator projektu, Anna Warzybok. "Wdrożenie projektu MLSYSTEM przyczyni się do ograniczenia problemów związanych z emisją CO2 z budynków — jest to istotne, ponieważ około 30% energii zużywanej przez budynki jest wykorzystywane niepotrzebnie lub niewydajnie".

Kraje

Polska