Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Broszura Results Pack

Article available in the following languages:

Inteligentne okna: mądry wybór do budynków przyszłości

Konsorcja badaczy w całej UE pracują obecnie nad nowymi koncepcjami okien inteligentnych, które pozwoliłyby zmniejszać pobór energii w nowych i zmodernizowanych budynkach. Jest to wyjątkowa okazja dla producentów na szybko rosnącym rynku, lecz w skali UE stawką jest dotrzymywanie ambitnych celów redukcji emisji CO2.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe
Energia icon Energia

W koncepcjach i projektach budynków energooszczędnych okna są jednym z najistotniejszych elementów. Szacuje się, że w samej Europie nadmierne straty i przyrosty ciepła w wyniku przenikania przez okna odpowiadają za 4% całkowitego zużycia energii. Zmniejszanie tego zużycia energii należy obecnie do głównych zadań przemysłu budowlanego, a tendencje rynkowe już to odzwierciedlają. Na pierwszym etapie ewolucji technologicznej okna jednowarstwowe zostały zastąpione dwuwarstwowymi, a obecnie już trójwarstwowymi. Choć już ta zmiana przyniosła wymierne wyniki, prawdziwa rewolucja na rynku dopiero przed nami. Już wkrótce obowiązkową pozycją w ofercie wszystkich liczących się producentów będą okna inteligentne, wykorzystujące nowatorskie technologie pozwalające ograniczać lub składować światło i ciepło przenikające do wewnątrz. Według niedawnego raportu firmy Research and Markets globalne przychody ze sprzedaży szyb i folii elektrochromatycznych, które dzięki specjalnej powłoce pozwalają za naciśnięciem przycisku zablokować nawet 98% padającego promieniowania słonecznego, sięgną w 2024 r. 580 mln EUR. Gdy dodać do tego inne technologie okien inteligentnych, w tym fotochromatyczne, termochromatyczne, SPD, PDLC, hydrożelowe, pikselowe i mikrożaluzjowe, wartość rynku wyniesie ponad 650 mln EUR. Rodzi to fundamentalne pytanie: czy przemysł UE jest technologicznie przygotowany na objęcie znaczącego udziału w tym nowym rynku? Na przestrzeni ostatnich lat UE czynnie wspomaga przedsiębiorstwa w tym sektorze, aby umożliwić Europie przygotowanie się na te zmiany. W tym serwisie CORDIS Results Pack przedstawiamy najbardziej obiecujące technologie obecnie rozwijane w tym obszarze, od zaawansowanych technologii folii elektrochromatycznych po lekkie materiały, okna czterowarstwowe, metody zbierania energii i inne nowatorskie podejścia do izolacji i energooszczędności.