Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Opłacalna produkcja fotoniki krzemowej z korzyścią dla przemysłu UE

Naukowcy podjęli decydujące kroki w kierunku budowy europejskiego łańcucha dostaw fotoniki krzemowej i przyspieszenia industrializacji technologii.

Partnerzy zaangażowani w finansowany ze środków UE projekt PLAT4M opracowali nowe technologie do masowej produkcji fotoniki krzemowej, która może posłużyć do budowy obwodów komplementarnych półprzewodników metal-tlenek (CMOS). Zamysł polega na tym, aby wykorzystać krzem, ukształtowany z submikrometrową precyzją, jako nośnik optyczny w mikrokomponentach. Obwody CMOS zapewniają wysoką odporność na zakłócenia i niskie zużycie mocy statycznej, a pośród potencjalnych użytkowników końcowych są producenci aplikacji telekomunikacyjnych i mikroelektroniki. Rozpowszechnione zastosowanie krzemu już wprowadziło mikroelektronikę CMOS do aplikacji masowych, takich jak smartfony, czujniki i inne urządzenia. Koncepcja przyświecająca partnerom projektu PLAT4M, którego realizacja rozpoczęła się w październiku 2012 r., jest taka, że opracowanie nowych, opłacalnych sposobów produkcji fotoniki krzemowej doprowadzi do podobnej rewolucji w sektorze fotoniki. Fotonika krzemowa została uznana za sposób na zbudowanie optycznego połączenia sprzęgającego, które zapewnia szybszy transfer danych wewnątrz mikrochipów i między nimi. W związku z tym koncepcja stała się w ostatnich latach przedmiotem aktywnych badań prowadzonych przez wielu producentów elektroniki oraz akademickie grupy naukowe. Jednak większość badań nad fotoniką krzemową koncentrowała się jak dotąd na podstawowych elementach konstrukcyjnych, a nie na produkcji kompletnych, zintegrowanych obwodów fotonicznych. Aby wejść na szersze rynki, zespół PLAT4M zdał sobie sprawę, że konieczne jest wykazanie możliwości opracowania i produkowania opłacalnych i kompletnych, zintegrowanych obwodów fotonicznych. Tutaj właśnie zespół upatruje swojej roli, jaką może odegrać w zwiększaniu potencjału komercyjnego fotoniki krzemowej. Wiedza ekspercka w zakresie fotoniki krzemowej oraz doskonałe obiekty fotoniczne B+R już istnieją w Europie, dzięki czemu partnerzy projektu PLAT4M mogli zgromadzić czołowe instytuty B+R i przedsiębiorstwa CMOS oraz kluczowe podmioty przemysłowe i użytkowników końcowych z różnych dziedzin. W ramach czteroletniego projektu unowocześniono już wiele istniejących platform fotoniki krzemowej. W szczególności usprawnione i skonsolidowane zostały projekty i przepływy procesów pod kątem wymogów przemysłowych w zakresie solidności projektu, zmienności procesów i ograniczeń integracyjnych. Ostatecznym celem projektu jest utworzenie europejskiego łańcucha dostaw fotoniki krzemowej na potrzeby różnych dziedzin zastosowań oraz umożliwienie powstawania przemysłowych platform integracyjnych na różnych poziomach wielkości produkcji. Partnerzy projektu PLAT4M, którego finalizację zaplanowano na koniec września 2016 r., będą zatem kontynuować opracowywanie procesów mających wspomagać produkcję masową i weryfikować każdą platformę za pomocą testów ukierunkowanych na zastosowanie. Demonstracje będą przeprowadzane w rozmaitych obszarach zastosowań – od telekomunikacji i czujników gazu po wykrywanie światła i wibrometrię (wibrometry to instrumenty do szybkiego, bezkontaktowego wykonywania pomiarów i obrazowania drgań). Projekt może także zaowocować ważnymi zastosowaniami dla naukowców specjalizujących się w fizyce. Partnerzy projektu przygotują plan działania w zakresie ewolucji sprawności i oceny skalowalności produkcji. W ten sposób projekt PLAT4M ma wprowadzić istniejące badania nad fotoniką krzemową na szczebel, który umożliwi jej płynne przejście do przemysłu z korzyścią dla wielu użytkowników końcowych zarówno w przemyśle, jak i środowisku akademickim. Więcej informacji: Witryna projektu PLAT4M

Kraje

Francja

Powiązane artykuły