Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowa platforma wspomagająca firmy w korzystaniu z pełnego potencjału dużych zbiorów danych

Finansowani ze środków UE naukowcy zbudowali i przetestowali platformę online, która umożliwi przedsiębiorstwom efektywniejsze przetwarzanie dużych zbiorów danych.

Prace nad finansowanym ze środków UE projektem JUNIPER rozpoczęły się w grudniu 2012 r. w celu opracowania, przetestowania i oceny prototypowych technologii, które mogłyby wspomóc aplikacje analityczne na potrzeby dużych zbiorów danych. Ostateczne oceny przemysłowe platformy zostały przeprowadzone tuż przed sfinalizowaniem projektu pod koniec listopada 2015 r. Zespół jest przekonany, że platforma w ostatecznym kształcie może pomóc w obsłudze przewidywanego nasilenia strumieni danych i wzrostu ilości danych przechowywanych. Do pozyskania danych przemysłowych i wolumenów danych oraz do skutecznej oceny nowo opracowanych technologii posłużyły studia przypadku finansowych i internetowych transmisji strumieniowych. Wyniki projektu mogą przynieść znaczące korzyści wielu sektorom. Pojęcie „dużych zbiorów danych” odnosi się do strumieni informacji, które są tak duże i złożone, że tradycyjne aplikacje przetwarzania danych często nie są w stanie sobie z nimi poradzić. Znalezienie modeli za pomocą zaawansowanej analityki może zaowocować nowymi możliwościami biznesowymi i inteligentniejszymi aplikacjami w wielu innych dziedzinach. Modele dużych zbiorów danych można na przykład analizować w celu lepszego poznania zachowania i preferencji klientów, uwzględniając dane z serwisów społecznościowych, rejestry przeglądarek i eksploracji tekstów. Detaliści mogą wykorzystywać analitykę dużych zbiorów danych do optymalizowania swoich zapasów według modeli predykcyjnych generowanych na podstawie mediów społecznościowych. Natomiast maszyny i urządzenia mogą stawać się dzięki niej inteligentniejsze i bardziej autonomiczne (na przykład w samochodach bez kierowcy). Efektywna obsługa dużych zbiorów danych ma zatem ogromny potencjał biznesowy. Kluczowym problemem był jak dotąd sposób efektywnego zarządzania tak dużymi i złożonymi strumieniami informacji, kiedy objętość informacji online przewyższa przepustowość sieci. Internet wykonuje obecnie miliony zadań, od bankowości internetowej po monitoring tsunami. Do roku 2018 prognozowany jest dwunastokrotny wzrost natężenia ruchu danych. Duże zbiory danych są zazwyczaj przetwarzane przez dwa zasadnicze komponenty. Pierwszy to generator danych, który wytwarza wielkie strumienie informacji, wymagające przefiltrowania przed przechowywaniem, aby zmniejszyć ich wolumen, a drugi to aplikacja będąca w stanie odpowiedzieć na polecenia użytkowników końcowych – na przykład autoryzacja transakcji finansowej w bankowej bazie danych. Jednakże strumienie dużych zbiorów danych i przetwarzanie w kontekście oczekiwania przez użytkownika szybkiej odpowiedzi są często ograniczone przez czas rzeczywisty. Partnerzy projektu JUNIPER postanowili stawić czoło temu wyzwaniu, opracowując platformę czasu rzeczywistego, która jest w stanie obsługiwać szeroki zakres wysoko wydajnych aplikacji dużych zbiorów danych. Ostatecznym celem było zapewnienie, by zapotrzebowanie użytkowników końcowych na informacje mogło być zaspokajane poprzez eksploatację źródeł danych strumieniowych i danych przechowywanych w czasie rzeczywistym. Projekt zgromadził wiele czołowych podmiotów przemysłowych zaangażowanych w opracowywanie produktów i usług, które wykorzystują systemy dużych zbiorów danych, a także wiodące przedsiębiorstwa programistyczne zajmujące się zaawansowanymi systemami obliczeniowymi. Więcej informacji: witryna projektu JUNIPER

Kraje

Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły