Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Article available in the following languages:

Innowacyjna technologia pieców odmieni europejski przemysł piekarniczy

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu opracowali trzy prototypy pieców, które obniżą zużycie energii i skrócą czas pieczenia.

Wszystkie piece opracowane przez partnerów projektu LEO (Low Energy Ovens) wykorzystują innowacyjną technologię podczerwieni, dzięki której w trakcie procesu pieczenia zużycie energii spada o 20-40%, a potrzebny czas skraca się o 70%. To że technologia podczerwieni przygotowana w ramach projektu nadaje się do celów piekarniczych zostało najpierw odkryte przez partnerów projektu EU-FRESHBAKE realizowanego z budżetu 6PR. Prace nad projektem LEO zostały podjęte po to, aby dalej rozwinąć to odkrycie, a jego nadrzędnymi celami były między innymi opracowanie prototypowych pieców i następnie przeprowadzenie oceny ich gotowości do wprowadzenia na rynek. W czasie spotkania zamykającego projekt, które odbyło się w grudniu 2015, partnerzy konsorcjum LEO zgodzili się co do tego, że ostateczne wyniki zdecydowanie wskazują na ogromny potencjał rynkowy technologii podczerwieni, która mogłaby doprowadzić do transformacji europejskiego przemysłu piekarniczego. Partnerzy projektu już przygotowali szczegółowy biznesplan komercjalizacji technologii w ścisłej współpracy ze wszystkimi podmiotami łańcucha wartości w piekarnictwie. Wykonane zostały trzy prototypy LEO (piec nieprzelotowy piętrowy, piec nieprzelotowy wentylowany i piec przenośnikowy), które przetestowano nie tylko w warunkach laboratoryjnych, ale także w dwóch profesjonalnych piekarniach we Francji i w Niemczech. Miało to zapewnić ich atrakcyjność dla szerokiej grupy docelowej, w tym zarówno piekarni rzemieślniczych, jak i piekarni sprzedających produkty „bake-off” (rozmrożenie i odgrzanie częściowo upieczonego i zamrożonego pieczywa). Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią istotną (około 40%) część europejskich przedsiębiorstw trudniących się sprzedażą produktów „bake-off”. Większość z tych piekarni wykorzystuje średniej wielkości piece, podobne do prototypowego pieca przenośnikowego LEO. Prototypy pieców nieprzelotowych zostały w zamyśle zbudowane na potrzeby małych, tradycyjnych piekarni rzemieślniczych, które stanowią gros europejskiego sektora piekarniczego (ponad 60% całego rynku) i są podstawowym źródłem zaopatrzenia w świeże pieczywo w Europie. Aby zagwarantować, że piec będzie zapewniać oszczędność czasu i energii, specjaliści przeprowadzili dogłębną ocenę cyklu życia pod względem środowiskowym, społecznym i gospodarczym, zgodnie z międzynarodowym referencyjnym systemem danych na temat cyklu życia produktów. Wykonali także odpowiednią analizę sensoryczną oraz studium akceptacji konsumentów. Badanie rynku pieczywa również zostało przygotowane i stało się dokumentem referencyjnym dla sektora piekarniczego i produkcji pieców. Mimo iż prace nad projektem zostały oficjalnie sfinalizowane wraz z końcem 2015 r., partnerzy LEO będą nadal współpracować, aby przeprowadzać nowe testy prototypów i doskonalić piece zanim rozpocznie się ich produkcja i formalne wprowadzanie na rynek. Więcej informacji: witryna projektu LEO

Kraje

Luksemburg

Powiązane artykuły