Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Nowatorskie opakowania dla gospodarki o obiegu zamkniętym

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu DIBBIOPACK opracowali serię wielofunkcyjnych, kompostowalnych i biodegradowalnych bio-opakowań, wnosząc wkład w budowanie gospodarki o obiegu zamkniętym.

W ramach projektu powstały innowacyjne opakowania z polimerów przeznaczone dla trzech sektorów – farmaceutycznego, kosmetycznego i spożywczego. Polimery określane są mianem „inteligentnych”, gdyż dzięki nowym właściwościom tych biologicznych tworzyw sztucznych sprawdzają się w konserwacji produktów. Wydłużają trwałość produktów, utrzymują ich jakość i informują konsumenta o stanie ich zakonserwowania. Rozwiązania dla gospodarki o obiegu zamkniętym Materiały użyte w opakowaniach są przyjazne dla środowiska i zostały wyprodukowane z zasobów odnawialnych. Są zrównoważone i przyczyniają się do tworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym, która jest obecnie ważnym celem Europy w związku z ambitnym pakietem, jaki przedstawiła Komisja Europejska w grudniu 2015 r. Na dzień dzisiejszy roczne zużycie torebek plastikowych w Europie wynosi średnio 200 na osobę. Większość z tych torebek należy do kategorii lżejszych tworzyw sztucznych, a więc takich, których ponowne użycie jest najmniejsze i których recykling jest najtrudniejszy. To samo można powiedzieć o tysiącach butelek i opakowań dowolnego typu wykonanych z przetworów naftowych. Połowa z nich trafia na wysypiska, a ich rozkład potrwa całe stulecia. Aby ograniczyć w Europie korzystanie z tych szkodliwych dla środowiska produktów, partnerzy projektu DIBBIOPACK postanowili wesprzeć przedsiębiorców i konsumentów w przechodzeniu na wydajniejszą gospodarkę i opracować rozwiązania zmierzające do zmniejszenia liczby opakowań na bazie nafty. W perspektywie długofalowej więcej sektorów – np. kompaktowanie i usuwanie odpadów – może odnieść korzyści z nowatorskich rozwiązań opakowaniowych, poza trzema, które były przedmiotem prac w ramach projektu. Innowacje w projektowaniu ekologicznym W swoich projektach partnerzy wykorzystywali w szczególności nanowłókna, dzięki którym trwałość i właściwości mechaniczne opakowań są zbliżone do parametrów tradycyjnych tworzyw sztucznych. Nanowłókna nie wchodzą w bezpośredni kontakt z opakowywanym produktem. Są odseparowane za pomocą biodegradowalnych etykiet, które zawierają środki przeciwdrobnoustrojowe uwalniane w razie pojawienia się wilgoci, dzięki czemu zapobiegają rozwojowi bakterii. Projektowane opakowania mają także wbudowane czujniki zmieniające kolor w zależności od ilości tlenu w opakowaniu. Mają dostarczać więcej informacji o produktach i procesach w łańcuchu wartości opakowań, które poprawiają bezpieczeństwo i jakość produktów w całym łańcuchu dostaw. Dzięki temu okres przydatności opakowanych produktów wydłuża się. Wbudowane czujniki zapewniają, za pomocą identyfikacji radiowej z użyciem anteny telefonu komórkowego lub tableta, łatwy dostęp do wszelkich cennych informacji o stanie zawartości bez konieczności jakiegokolwiek kontaktu z nią. Oznacza to większą wygodę pod względem identyfikowalności i dostępu do informacji. Wreszcie opakowania składają się także z folii biodegradowalnych o podwyższonych właściwościach barierowych zapewnianych przez trzy powłoki, łączące biodegradowalne, organiczne materiały powłokowe z nieorganicznymi materiałami plazmowymi. Kolejne kroki Konsorcjum DIBBIOPACK pracuje obecnie nad zdefiniowaniem nie tylko zasad niezbędnych do wykorzystania tych wyników na skalę komercyjną, ale także nieodzownych reguł ochrony praw własności intelektualnej do procesu. Partnerzy projektu są przekonani, że niektóre z ich produktów osiągnęły etap rozwoju umożliwiający przedsiębiorcom wprowadzanie ich na rynek. Inne wymagać będą dalszych prac badawczo-rozwojowych po formalnym zakończeniu projektu w lutym 2016 r. Więcej informacji: witryna projektu DIBBIOPACK

Kraje

Hiszpania

Powiązane artykuły