Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Rozwiązania biotechnologiczne na rzecz bardziej ekologicznego odzysku odpadów z tworzyw sztucznych

Dzięki zastosowaniu bakterii do rozkładu tworzyw sztucznych, naukowcy mają nadzieję ograniczyć szkodliwość dla środowiska i pobudzić działalność biznesową poprzez otwarcie nowych możliwości w zakresie utylizacji odpadów.

Nowy proces biotechnologiczny, opracowany w ramach finansowanego ze środków UE projektu BIOCLEAN, złagodzi skutki zanieczyszczenia wrażliwych środowisk tworzywami sztucznymi, wspomoże sektor tworzyw sztucznych w osiąganiu wydajności produkcji oraz wyposaży ekspertów ds. odzysku i recyklingu w wytyczne na temat najskuteczniejszych opcji rozkładu różnych tworzyw sztucznych. Prace nad projektem rozpoczęły się od wyizolowania i selekcji drobnoustrojów z opadów z tworzyw sztucznych zebranych na morzu i tych pochodzących ze składowisk, kompostowni, zakładów zajmujących się beztlenowym rozkładem odpadów oraz zanieczyszczonych terenów przemysłowych. Następnie bakterie i grzyby poddano ocenie i wyizolowano te, które okazały się skuteczne w rozkładaniu, detoksykacji i waloryzacji odpadów z tworzyw sztucznych. Obiecujące bakterie połączono z procesem wstępnej obróbki chemicznej i przetestowano na całej gamie tworzyw sztucznych. Skala procesu została następnie zwiększona w miejskiej kompostowni w Chanii na greckiej wyspie Kreta. To pozwoliło wykazać jego zdolność do pobudzania naturalnej biodegradacji tworzyw sztucznych w kompostowalne odpady organiczne. Wprowadzanie tworzyw sztucznych do tak zwanej gospodarki o obiegu zamkniętym – w której materiały są waloryzowane i ponownie wykorzystywane po wycofaniu produktu z eksploatacji – przyniesie ogromne korzyści środowisku i stworzy możliwości biznesowe w sektorze odzysku odpadów. Naukowcy zdawali sobie sprawę, że syntetyczne tworzywa sztuczne ulegają biodegradacji w niektórych środowiskach morskich oraz na składowiskach, w kompostowniach i w glebie, ale jak do tej pory potrzebne ku temu procesy i warunki nie były dobrze znane. BIOCLEAN wniósł wkład w pogłębienie wiedzy naukowej o tym procesie oraz dowiódł, że rozwiązania biotechnologiczne w zakresie skutecznej i zrównoważonej utylizacji odpadów z tworzyw sztucznych są osiągalne. W szczególności konsorcjum położyło nacisk na PCW, polistyren, polipropylen i polietylen, które znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle i odpowiadają za znaczną część odpadów z tworzyw sztucznych. Na tym przełomie w obróbce może skorzystać przemysł tworzyw sztucznych, który stara się zmniejszyć swoje oddziaływanie na środowisko i zwiększyć wydajność produkcji poprzez wyższe wskaźniki recyklingu. Produkty z tworzyw sztucznych są powszechnie stosowane w wielu sektorach, od przemysłu motoryzacyjnego i urządzeń elektrycznych, przez materiały budowlane, po opakowania spożywcze. Elastyczność tworzyw sztucznych oznacza ich szerokie zastosowanie w zaawansowanych technologicznie innowacjach, a trend ten zgodnie z prognozami ma się nasilać. Jednak, nawet jeśli wraz z kryzysem z 2008 r. pojawiła się potrzeba podniesienia wydajności ekonomicznej i wzrósł recykling tworzyw sztucznych, można zrobić jeszcze więcej. Tworzywa sztuczne – materiał jednorazowego użytku, który nie podlega biodegradacji – w znacznym stopniu zanieczyszczają oceany na całym świecie. Maleńkie cząstki tworzywa sztucznego mają strukturę, która ze względu na swoje niewielkie rozmiary, kumuluje zanieczyszczenia i inne skażenia chemiczne niczym gąbka. Brak punktów zbiórki odpadów w portach znacząco utrudnił próby recyklingu morskich odpadów z tworzyw sztucznych przez co szkodliwe materiały często nie są zbierane lecz po prostu wyrzucane z powrotem do morza. Nawet, kiedy odpady na bazie ropy naftowej są usuwane z oceanu, trafiają zazwyczaj na składowisko albo do spalarni, co skutkuje emisjami szkodliwymi dla środowiska albo doprowadza do skażenia gleby. Prace nad projektem BIOCLEAN zakończyły się w sierpniu 2015 r. Więcej informacji: Witryna projektu BIOCLEAN

Kraje

Włochy

Powiązane artykuły

Nowe produkty i technologie
Zmiana klimatu i środowisko

26 Września 2016

Nowe produkty i technologie

21 Kwietnia 2016

Nowe produkty i technologie

9 Marca 2016