CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-24

Article available in the following languages:

Korzyści ze współpracy naukowej pod mikroskopem

Dzięki zgromadzeniu ekspertów z mikroskopii elektronowej, projekt ESTEEM2 przyczynił się do otwarcia tej nowoczesnej dyscypliny dla szerszej społeczności naukowej.

Finansowany ze środków UE projekt zgromadził niektóre spośród czołowych w Europie obiekty mikroskopii elektronowej, aby zapewnić partnerom akademickim i przemysłowym odpowiedni do nich dostęp. Transgraniczna współpraca pomogła w uruchomieniu nowych ścieżek badawczych, które wcześniej były niedostępne i ponownie uwypukliła siłę współpracy badawczej w Europie. Mikroskopia elektronowa wykorzystuje wiązki elektronów do tworzenia obrazu danego obiektu. Tego typu mikroskopy są wykorzystywane do badania ultrastruktury szerokiej gamy preparatów biologicznych i nieorganicznych, między innymi mikroorganizmów, komórek, dużych molekuł, próbek pobranych za pomocą biopsji, metali i kryształów. W przemyśle mikroskop elektronowy służy często do kontroli jakości i analizy wad. Nowoczesne mikroskopy elektronowe tworzą mikrografy za pomocą specjalistycznych kamer cyfrowych i przechwytywaczy kadrów do zapisywania obrazu. Chociaż są w stanie zaoferować znacznie większe powiększenie i wyższą zdolność rozdzielczą niż mikroskopy optyczne – umożliwiając naukowcom oglądanie dużo mniejszych obiektów w drobniejszych szczegółach – potrzebny sprzęt ma jednak spore gabaryty i jest kosztowny. Często wymaga specjalnie zaprojektowanych obiektów i przeszkolonego personelu do obsługi. Dzięki połączeniu zasobów partnerzy ESTEEM2 byli w stanie zapewnić znacznie szerszemu gronu dostęp do tego typu obiektów. Projekt ESTEEM2 umożliwił wnioskodawcom dostęp na podstawie prostego procesu wzajemnej weryfikacji, opierającego się na zaletach i priorytetach naukowych. Użytkownicy uzyskiwali następnie wsparcie za pośrednictwem programu współpracy, mającego rozwiązać kluczowe problemy, takie jak przygotowanie preparatów, interpretacja danych i normalizacja metodologii. Ponadto odbyły się serie kursów i warsztatów w zakresie innowacyjnych metod mikroskopii elektronowej. Powstało także forum online do dyskusji nad powstającymi, nowoczesnymi technikami. Na przykład warsztaty z zaawansowanej transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM), które miały miejsce w lipcu 2015 r. w Szwecji. TEM to potężne narzędzie do badań nad materiałami, nanostrukturami i nanourządzeniami, gdyż jest w stanie dostarczać informacji o budowie i składzie chemicznym substancji na poziomie atomowym. Ponadto spektroskopia strat energii elektronów (EELS) i inne typy spektroskopii mogą potencjalnie pogłębić naszą wiedzę naukową na temat budowy i właściwości. Kolejne warsztaty odbyły się w Kadyksie, Hiszpania. Wydarzenie skupiło się w szczególności na transmisyjnej mikroskopii elektronowej nanomateriałów, kładąc nacisk na poczynione postępy i zakres analizowanych nanomateriałów. Uczestnicy mieli okazję przedyskutowania swoich danych, zadawania pytań i uzyskiwania porad dotyczących przyszłych doświadczeń. Ułatwiona w ramach projektu współpraca naukowa zaowocowała także nowymi odkryciami. Dzięki połączeniu skaningowego transmisyjnego mikroskopu elektronowego z interferometrem – wykorzystywanym do pomiaru malutkich przesunięć lub nieregularności powierzchni – udało się odkryć nowe źródła emisji pojedynczych fotonów (SPE). To potwierdziło możliwość wykrywania źródeł emisji pojedynczych fotonów z różnych materiałów za pomocą nowatorskiego układu doświadczalnego. Odkrycie może zainicjować dalsze poszukiwania nowych SPE w różnych materiałach, między innymi w monowarstwach 2D. Partnerzy projektu ESTEEM2, nad którym prace mają się zakończyć we wrześniu 2016 r., przyczynili się do umocnienia strategicznego przywództwa Europy w mikroskopii elektronowej, a materiały opracowane w trakcie projektu nadal będą służyć za wskazówkę dla przyszłych eksperymentów i upowszechniać mikroskopię elektronową wśród szerszej społeczności naukowej. Więcej informacji: witryna projektu ESTEEM2

Kraje

Francja

Powiązane artykuły