Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-24

Article available in the following languages:

Partnerzy unijnego projektu z powodzeniem rozmieszczają roboty po trzęsieniu ziemi we Włoszech

W następstwie trzęsienia ziemi, które 24 sierpnia 2016 r. dotknęło włoskie miasto Amatrice i okalający je region, włoskie władze poprosiły o pomoc partnerów finansowanego ze środków UE projektu TRADR. Partnerzy podjęli wyzwanie i niezwłocznie umieścili dwa bezzałogowe pojazdy lądowe (UGV) i trzy bezzałogowe statki powietrzne (UAV) w zniszczonym regionie.

Partnerzy projektu, w ramach którego wypracowywane są rozwiązania w zakresie wspomaganego przez roboty zarządzania klęskami żywiołowymi, zebrali w trybie natychmiastowym międzynarodowy zespół złożony z Niemców, Włochów i Czechów, który pojawił się w strefie trzęsienia ziemi już 1 września. Dotarł tam w ciągu 48 godzin od otrzymania oficjalnej prośby o pomoc wystosowanej przez Włoską Straż Pożarną. Misja zespołu: wykorzystać UGV (bezzałogowe pojazdy lądowe) i UAV (bezzałogowe statki powietrzne) do stworzenia teksturowanych modeli 3D dwóch kościołów w Amatrice – pw. San Francesco i Sant’Agostino – zabytków dziedzictwa narodowego z XIV wieku. W następstwie trzęsienia ziemi uległy częściowemu zawaleniu i rzeczywiście wymagają podparcia, aby uniknąć dalszego zniszczenia, a także aby zadbać o ich ochronę i restaurację jako ważnych zabytków narodowych. Modele wspomogą władze włoskie w planowaniu operacji podparcia i ocenie stanu rozmaitych obiektów o wartości kulturowej wewnątrz kościołów, takich jak drogocenne freski. Mapowanie szkód Zespół projektu rozlokował dwa pojazdy UGV w kościele San Francesco, którymi sterował zdalnie w taki sposób, że pojazdy znajdując się całkowicie poza zasięgiem wzroku współpracowały ze sobą – jeden UGV zapewniał podgląd drugiego. To umożliwiało manewrowanie w bardzo ograniczonej przestrzeni przy wąskiej szerokości pasma. Jeden pojazd UGV pracował w kościele w sposób ciągły przez cztery godziny. Przez krótki czas dostępny był także równolegle statek powietrzny UAV, zapewniając dodatkowy podgląd pojazdów UGV. Przeprowadzonych zostało kilka lotów na zewnątrz i po jednym wewnątrz każdego z dwóch kościołów. Zespół projektu stwierdził, że wprowadzenie UAV do budynku było trudnym zadaniem, ale możliwym do zrealizowania dzięki współpracy trzech równolegle sterowanych statków UAV. Podczas gdy dron przelatywał przez otwór w dachu, dwa pozostałe przesyłały równolegle obrazy wideo pod różnym kątem, które pilot był w stanie wykorzystać do lepszej orientacji. Asystent stale śledził obraz wideo i podawał ustnie informacje, jak lecieć. Misja wykonana Cel misji został osiągnięty: zgromadzenie wystarczającej liczby wysokiej jakości danych o konstrukcji w formie teksturowanych modeli 3D, które są bezcenne dla oceny i naprawy uszkodzonych kościołów w nadchodzących miesiącach. Modele zostały przekazane Włoskiej Straży Pożarnej i włoskiemu Ministerstwu Kultury. Ważnym osiągnięciem w opinii zespołu była także zdolność do niezwłocznego zgromadzenia członków i wysłania zespołu do obszaru klęski żywiołowej. Dr Ivana Kruijff-Korbayová, koordynatorka projektu TRADR, napisała po misji w Amatrice, że po raz pierwszy wedle wiedzy partnerów projektu użytych zostało łącznie kilka różnego rodzaju robotów w kontekście reagowania na rzeczywistą klęskę żywiołową. Zauważyła, że Włoska Straż Pożarna wysoko oceniła sukces misji TRADR w Amatrice oraz wyraziła zainteresowanie kontynuowaniem i dalszym pogłębianiem współpracy z partnerami projektu. Raport z ostatniej chwili na temat działań TRADR w Amatrice zostanie zaprezentowany w czasie sympozjum 2016 IEEE International Symposium on Safety, Security and Rescue Robotics (SSRR), które odbędzie się w dniach od 23 do 27 października 2016 r. w Lozannie, Szwajcaria. Więcej informacji: witryna projektu

Kraje

Niemcy

Powiązane artykuły